Par Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa attīstības programmu 2017.-2019.gadam

AKTUĀLI

Komunālās saimniecības nodaļas galvenā speciāliste Anita Pabērza preses konferencē informēja par Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa attīstības programmu 2017.-2019.gadam. Šajā programmā ir iekļauti ceļi, kuriem ir jāveic atjaunošana vai pārbūve, neskarot ikdienas uzturēšanu, kā, piemēram, greiderēšanu, sniega tīrīšanu, krūmu ciršanu, caurteku remontu utml. Šo ceļu atjaunošana tiek segta no valsts piešķirtās mērķdotācijas.

Pie programmas strādā visas pagastu pārvaldes, iesniedzot vienu ceļu, kam visakūtāk ir nepieciešams remonts. Autoceļa fonda padome šos ceļus izvērtē un apseko – par galveno kritēriju ceļa remontēšanai kalpo skolēnu pārvadājumi, satiksmes intensitāte un uzņēmējdarbība. Autoceļa fonda padome šogad apsekošanu plāno veikt aprīļa otrajā pusē.

“Faktiski mērķdotācija no valsts jau trīs gadus ir nemainīga, lai gan būvdarbi paliek arvien dārgāki. Diemžēl finanšu līdzekļu vienmēr pietrūkst, lai varētu katram pagastam atjaunot ceļu,” neslēpj A.Pabērza. Šogad Daugavpils novada pašvaldībai piešķirtā Satiksmes ministrijas mērķdotācija sastāda 984 110 eiro.

Programma tiek katru gadu aktualizētu, izņemot tos ceļus, kuriem ir veikti atjaunošanas darbi un pieliekot tos ceļus, kurus pagasta pārvalde uzskata par vajadzīgu atjaunot.

Ar Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa attīstības programmu 2017.-2019.gadam un tajā iekļautajiem ceļiem ikviens var iepazīties šeit

Elza Timšāne

 

4.maijā Baltā galdauta svētki