Par 2017. gada budžeta izpildi

AKTUĀLI

Nodokļu ieņēmumu daļa 2017. gadā izpildījās ar pārpildi par 0,95 %, līdz ar ko faktiski saņemtie līdzekļi sastādīja 24,6 miljonus eiro. Izdevumi ir izlietoti 92,4 % apmērā un sastādīja 25,8 miljonus eiro. Kā preses konferencē norādīja Finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne, tas ir labs rādītājs, jo ieņēmumi pildījās vienmērīgi.

Vislielākais ieguldījums nodokļu izpildē ir bijis no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Pagājušajā gadā tas izpildīts uz 103 %, pateicoties kam šogad ir saņemti 226 tūkst. eiro virs plānotā. Labi tika izpildīts arī nekustamā īpašuma nodoklis – tie ir 109 %, kopā ir saņemts vairāk par plānoto par 110 tūkst. eiro. Dabas resursu nodoklis līdz gada beigām izpildījās ar pārpildi – 116,4 % un tā ir 59 000 eiro, kas saņemti virs plānotā. Izpildīti arī pašu plānotie ieņēmumi no īpašumu pārdošanas un citi.

Izdevumu sadaļā darba alga visiem, atbilstoši nostrādātajam laikam, tika nodrošināta. 779 tūkst. eiro ir ietaupīti no pašvaldībā plānotajiem uzturēšanas līdzekļiem. Tādās pozīcijās kā pamatlīdzekļu ieguldījumi ir vērojama nedaudz neizpilde, plānotais īstenots uz 88,3%. Tas galvenokārt saistīts ar dažādu projektu īstenošanas termiņiem. Pabalstos un dažāda veidu sociālajās garantijās ieplānoto līdzekļu pietika un plāns izpildīts par 96,5 %. Izdevumu sadaļā ir īstenoti 92,4 %. Irēna Timšāne arī rezumēja, ka kopumā 2017. gads bija labi saplānots un izpildīts.

Traktora izsole Kalupē