Palu seku likvidēšanai lūgs atbalstu no valsts

AKTUĀLI

8. maijā Augšdaugavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē deputāti izskatīja jautājumu par līdzekļu pieprasīšanu no valsts pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Pašvaldība tā rīkojusies, jo palu laikā tika bojāti ceļi un tilti, kas atrodas Augšdaugavas novadā.

Palu izraisītie bojājumi konstatēti Bebrenes, Dvietes, Līksnas, Pilskalnes, Sventes, Laucesas un Tabores pagastā. Palu seku novēršanai nepieciešamie līdzekļi kopsummā sastāda 757 tūkst. eiro. No kopējās summas valstij lūgs segt 70% jeb uz 529 tūkst. eiro. Augšdaugavas novads no pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirs atlikušos 30% jeb 227 tūkst. eiro.

Jau iepriekš deputāti bija atbalstījuši pieprasījumu valdībai izsludināt ārkārtējo situāciju Bebrenes, Dvietes, Kalkūnes, Līksnas, Nīcgales, Pilskalnes, Sventes, Laucesas un Tabores pagastā, sakarā ar būtisku apdraudējumu cilvēku veselībai, vides un saimnieciskās darbības drošībai, pašvaldības infrastruktūrai, ko rada ūdens līmeņa strauja paaugstināšanās upēs, kas notika 30. marta Augšdaugavas novada domes sēdē. Tanī pašā lēmumā pašvaldības izpilddirektoram tika uzdots veikt informācijas apkopošanu par situāciju apdraudētajās teritorijās, kas tika izdarīts, iesaistot attiecīgās valsts un pašvaldības institūcijas. Ministru kabinets uz šo aicinājumu bija atbildējis noraidoši.

Teksts, foto: D. Bitiņš

Ceļojums vēsturē un māls