Novadā tiks ieviesta bezsaimnieka kaķu populācijas kontroles programma

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada dome 11.jūlijā pieņēma noteikums par bezsaimnieka kaķu populācijas kontroles programmas “Noķer-sterilizē-atlaid” ieviešanu Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā.

Programmas, kas tiks finansēta no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem, mērķis ir humāni samazināt un kontrolēt bezsaimnieka kaķu skaitu un izveidot veselīgas bezsaimnieka kaķu kolonijas daudzdzīvokļu māju un dārzkopības kooperatīvo sabiedrību teritorijās. Tās ieviešanu nodrošinās Centrālā pārvalde un attiecīgo apvienību pārvaldes.

Programma ietver bezsaimnieka kaķu izķeršanu, kaķu sterilizāciju (medicīnisko apskati, sterilizāciju, iezīmēšanu, nogriežot kreisās auss galiņu, pēcoperācijas uzturēšanu klīnikā, vakcinēšanu pret trakumsērgu) un kaķu nogādāšanu atpakaļ dabiskajā vidē, kur tie tika noķerti. Gadījumos, ja dzīvnieks ir slims un neārstējams, tiks veikta eitanāzija.

Uzdevuma izpildes nodrošināšanai tiks slēgts līgums ar apmācītu klaiņojošo dzīvnieku ķērāju, kurš ir saņēmis Latvijas Veterinārārstu biedrības izsniegtu dzīvnieku ķērāja apliecību un sertificētu, praktizējošu veterinārārstu, kurš ir saņēmis Latvijas Veterinārārstu biedrības izsniegtu veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu.

Iesniegumu par bezsaimnieka kaķu sterilizāciju varēs iesniegt pārvaldē, kuras administratīvajā teritorijā pie daudzdzīvokļu mājām vai dārzkopības kooperatīvo sabiedrību teritorijās mitinās bezsaimnieka kaķu kolonija. Pārvalde izvērtēs vai iesniegumā norādītā informācija nav vienpersoniska un ir pietiekama, lai sekmīgi organizētu bezsaimnieka kaķu izķeršanu, kā arī gūtu pārliecību par sterilizēto bezsaimnieka kaķu turpmāku aprūpi un labturību pēc to atgriešanas dabiskajā vidē. Nepieciešamības gadījumā tiks pieprasīta papildu informācija.

Piesakies Augšdaugavas novada jaunatnes salidojumam