Piesakies Augšdaugavas novada jaunatnes salidojumam

AKTUĀLI

Militārajā poligonā “Meža Mackeviči”, Vaboles pagastā, 20.–21.jūlijā notiks Augšdaugavas novada jaunatnes salidojums, kurā aicināti piedalīties Augšdaugavas novada pagastu jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem.

Pasākuma mērķis ir veicināt lietderīgas brīvā laika organizēšanas prasmju attīstīšanu jauniešos, kā arī rosināt jauniešu piederības sajūtu novadam.

Augšdaugavas novada jaunatnes salidojuma nolikums

Aizpildītu pieteikumu jānosūta elektroniski Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu daļas vadītājai Olesjai Nikitinai uz e-pastu: olesja.nikitina@augsdaugavasnovads.lv līdz š.g. 15.jūlijam.

Vakance ģeodēzijas inženiera amatam