Novada domes sēde

AKTUĀLI

9. augustā plkst. 10.00 Daugavpils novada domē notiks kārtējā Daugavpils novada domes sēde. Rīkojums par sēdes sasaukšanu

Demenes pagasta Kumbuļos notikušas divas nometnes