Noslēdzies projekts “Munys pusis ļaudis”

AKTUĀLI

Skrindu dzimtas muzejs, sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Mutvārdu vēstures centru, ir īstenojis projektu “Munys pusis ļaudis”.

Projekts īstenots Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās “Latgales kultūras programma 2018” projektu pieteikumu konkursā. Īstenotā projekta ietvaros tā veidotāji tikās ar 30 cilvēkiem, kas dzīvojuši dažādos Latvijas valsts vēstures laika periodos, iepazina šo cilvēku dzīvesstāstus un amatu prasmes. Tie ir ļaudis – izcili kultūras un mākslas pārstāvji, amatnieki, saimnieces un daudzu citu nozaru speciālisti, kuru dzīvesstāsti ir jāsaglabā. 2018. gada maija mēnesī Skrindu dzimtas muzejā notika DU Vēstures katedras un MVC pārstāvju pirmā tikšanās, kuras laikā tika apspriesta veicamā pētījuma darba gaita un veikti pirmie pētījuma sagataves priekšdarbi (teicēju atlase, interviju jautājumu un izstādes koncepta izveide).

Ar īstenotā projekta darba rezultātu varēs iepazīties Skrindu dzimtas muzeja organizētajā tematiskajā pasākumā “Munys pusis ļaudis”, kas notiks 2018. gada 13. novembrī plkst. 14.00 Vaboles kultūras namā.

Pasākuma laikā varēs noskatīties videomateriāla apkopojumu DVD filmā, iepazīties ar izveidoto izstādi “Manas puses ļaudis” un tikties ar projektā apzinātajiem cilvēkiem.

Paldies par sadarbību:

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes projektu vadītājai Jeļenai Žukovai,

Daugavpils Universitātes MVC vadītājai, prof. Irēnai Saleniecei,

Skrindu dzimtas muzeja vecākajam speciālistam Romualdam Gadzānam,

Daugavpils novada domes sabiedrisko attiecību speciālistam Guntim Kaminskim.

Paldies par sadarbību un atsaucību visiem projekta dalībniekiem.

Informāciju sagatavojusi:
Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne

 

Veikti grozījumi Saistošajos noteikumos „Daugavpils novada pašvaldības budžets 2018. gadam”