Noslēdzies ”Pīlādža” ēkas energoefektivitātes un pārbūves projekts

AKTUĀLI

17. jūnijā ir pieņemti ekspluatācijā Sociālo pakalpojumu centra ”Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, kuri veikti 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa  “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātēs paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldībās ēkās” projekta Nr.4.2.2.0/17/I/097  “Sociālo pakalpojumu centra ”Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros.

Ēkā no 2020. gada marta vienlaicīgi notika energoefektivitātes paaugstināšanas un ēkas pārbūves būvdarbi, kurus  veica Pilnsabiedrība “SIA “VANPRO” un SIA “NORDSERVISS””. Veikta ēkas siltināšana, proti, ēkas fasādes, cokola, bēniņu siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa un pilna apkures sistēmas pārbūve, plakano vakuuma saules kolektoru uzstādīšana, kā arī ēkas iekšējie apdares darbi (sienu, grīdu atjaunošana, durvju nomaiņa, telpu pārplānošana, pacēlāja ierīkošana), iekšējo tīklu pārbūve (ūdensapgāde, kanalizācija, elektroinstalācija, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma).

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis”  ēkā, atbilstoši Daugavpils novada pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 1 642 314.22 eiro. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 824 652,66 eiro, no kurām ERAF finansējums – 466 171,00 eiro jeb 56,53%, Valsts budžeta dotācija sastāda 107 542,95 eiro jeb 13,04%, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 250 938,71 eiro, jeb 30,43%. Daugavpils novada pašvaldība, izmantojot Valsts kases aizņēmumu un pašvaldības budžeta līdzekļus, ir finansējusi arī projekta neattiecināmās izmaksas ar projekta realizēšanu saistītajiem izdevumiem (ēkas pārbūves darbu veikšanai) 807 059.66 eiro apmērā.

Informācija: Projekta vadītāja Guna Smelcere tālr.: 654 76 882, e-pasts: guna.smelcere@augsdaugavasnovads.lv
Foto: Dainis Bitiņš

Maļinovas pagasta bibliotēka aicina uz vainagu pīšanas meistarklasi