Noslēdzās Nīcgales “Sprīdīša” iekštelpu remonts

AKTUĀLI

Nīcgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” tika īstenoti remontdarbi, kuru ietvaros tika veikti grīdu, sienu, griestu apdares darbi. Tāpat tika uzstādītas jaunas durvis un veikta aktu zāles renovācija, kā arī virtuves bloka remonts. Savestas kārtībā kāpņu telpas.

Renovācijas ietvaros tika veikta arī ūdensvada un kanalizācijas iekšējo tīklu atjaunošana, apkures radiatoru un cauruļu nomaiņa, ventilācijas sistēmu montāža, elektroapgādes sistēmas montāža, jauno gaismekļu uzstādīšana. Uzstādīta automātiskā ugunsdrošības signalizācijas sistēma, kā arī ugunsdzēsības sistēma, sakārtoti datortīkli.

Būvdarbi ilga no 2021. gada 25. oktobra līdz šī gada 22. jūnijam.

Pasūtītājs: Nīcgales pagasta pārvalde

Būvuzņēmējs: SIA “VANPRO”

Būvuzraugs: SIA “Velaforte”

Autoruzraugs: SIA “Neoforms”

Izmaksas: 360 531, 02 eiro (ar PVN)

“Sprīdītis” pašreizējās telpās atrodas no 1995. gada 2. janvāra. 2021./2022. mācību gadā izglītības iestādē darbojas divas grupas, kuras apmeklē 26 bērni vecumā no diviem līdz septiņiem gadiem. Mācību procesu nodrošina pieci pedagogi, darbojas divi interešu izglītības pulciņi. Iestādes sekmīgu darbību palīdz nodrošināt pieci tehniskā personāla darbinieki.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

Atjaunotās telpas

"Sprīdītis"

Mākslinieki aicināti uz radošo darbnīcu “Ziedošā kanna” Medumos