Noslēdzas konkurss “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”

Izglītība

Ir noslēdzies Valsts izglītības satura centra rīkotais Izglītības iestāžu bērnu un jauniešu mākslas darbu konkurss un tērpu skate “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”.

Konkurss tiek rīkots ar mērķi stiprināt bērnu un jauniešu patriotismu un valstisko apziņu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, veicināt radošo spēju attīstību un iniciatīvu izteikt sevi ar dažādiem mākslas izteiksmes līdzekļiem, kā arī sniegt iespēju konkursa un tērpu skates dalībniekiem piedalīties VI Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla „Toņi un pustoņi” mākslas programmās.

Risinot bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursa un tērpu skates tēmu „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”, dalībnieki savos darbos akcentēja savai dzīvesvietai (pagastam, novadam, pilsētai, Latvijas vēsturiskajai zemei) raksturīgo:

•           vidē,

•           dabā,

•           kultūrā (māksla, arhitektūra, mūzika utt.),

•           vēsturē (visa veida kultūrvēsturiskais mantojums, folklora, etnogrāfija utt.),

•           valodā (dialekti, valodas īpatnības mūsdienās, rakstu zīmes utt.),

•           sabiedrībā un tās norisēs pagātnē un mūsdienās,

•           nākotnes vīzija par Latviju (novadu, pilsētu, pagastu, skolu utt.).

Konkurss notika trīs kārtās. Trešā kārta noslēdzās 3. jūnijā Rīgā, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”.

Uz trešo kārtu no Augšdaugavas novada bija izvirzītas divas tērpu kolekcijas: Mežģīnes no “Sēļu istabas” pūra lādes (Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs, skol. Aija Čunčule, Tatjana Mašņuka) un Daugavas loki (Zemgales vidusskola, skol. Tatjana Kavševiča), kā arī deviņi vizuāli plastiskās un vizuālās mākslas darbi: Svētku koncerts (Aleksandrs Bobikovs, Kalupes pamatskola), Mana pasaule (Ilva Užule, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs), Redz, kur skaisti čigāniņi Ziemassvētku vakarā (Dagmāra Dumbra Dumbrovska, Ilūkstes Raiņa vidusskola), Dziesmu spēks (Kamilla Gulbinska, Sventes vidusskola), Viens mirklis Ilūkstē (Odrija Purvinska, Ilūkstes Raiņa vidusskola), Sēlijas tautumeita (Samanta Saveļjeva, Sventes vidusskola), Pavasara toņi Dvietē (Anna un Marta Stašānes, Ilūkstes Raiņa vidusskola), Tautumeitas (Angelīna Minkeviča, Sventes vidusskola), fotogrāfija Vakara krāsas (Jelizaveta Kurakina, Špoģu vidusskola).

Trešās kārtas laureāti 3. jūnijā devās uz VI Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālu „Toņi un pustoņi”, lai piedalītos tērpu kolekcijas 3. kārtā, kā arī apskatītu laureātu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstādi. Savukārt festivāla koncertā tika aicināti piedalīties vokālās mūzikas konkursa “No baroka līdz rokam” laureāti. Augšdaugavas novadu pārstāvēja Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas popgrupa “Mix” (vad. Sandra Paukšte un Daina Paukšte) un Špoģu Mūzikas un mākslas skolas vokāli instrumentālais ansamblis “MI #” un vokāli instrumentālais ansamblis “Bulta” (vad. Viktors Leonovičs).

Visi kolektīvi un vadītāji saņēma atzinības un pateicības no Valsts izglītības satura centra.

Konkursa – festivāla dalībnieki, ieguvuši pozitīvas emocijas un enerģijas piepildīti, dodas vasaras brīvdienās, lai jaunajā sezonā turpinātu radoši darboties un izpausties.

Paldies VI Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla „Toņi un pustoņi” organizatoriem – Valsts izglītības satura centram!

Paldies visiem dalībniekiem, skolotājiem par dalību, radošo darbību, vecākiem paldies par iesaisti, savukārt izglītības iestādēm un Augšdaugavas novada pašvaldībai paldies par atbalstu!

Inese Zuģicka, Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes metodiķe

Foto: kolektīvu vadītāji un pavadošās personas

Vasaras ieskandināšana tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Preiļos