Vasaras ieskandināšana tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Preiļos

Izglītība

1. jūnijā – pirmajā vasaras brīvdienā – seši Augšdaugavas novada skolu jaunatnes deju kolektīvi devās uz tautas deju festivālu “Latvju bērni danci veda” Preiļos, lai kopā ar vairāk nekā 1750 dejotājiem no 83 deju kolektīviem no visas Latvijas ieskandinātu vasaru ar raitiem deju soļiem, platiem smaidiem, lai iegūtu daudz pozitīvu emociju, iepazītos ar jauniem deju draugiem un priecātos gan par savu, gan par citu kolektīvu sniegumu.

Festivāla moto – “Nāc ar vējiem sadejot!” Festivālu atklāja dalībnieku gājiens, kura laikā dejotāji varēja satikt gan dažādus iemīļotus pasaku un multfilmu tēlus, gan uzdejot deju soļus vairāku folkloras kopu mūzikas pavadījumā. Pēc gājiena sekoja festivāla atklāšanas pasākums, kurā satikās četri vēji. Pasākuma vadītāji novēlēja lustīgi uzsākt vasaru un izbaudīt svētkus Preiļos, koncerta beigās visi dalībnieki vienojās kopīgā dejā “Sitieniņi”. Pēc atklāšanas koncerta kolektīvi uzstājās ielu koncertos, kā arī Preiļu pils parkā varēja doties izzinošā “Vēja soļu takā” ar radošajām aktivitātēm 8 stacijās un iepazīt Preiļu pilsētu.

Augšdaugavas novada seši deju kolektīvi festivāla ielu koncertos piedalījās ar trīs programmām:

Ielu koncertā “Ķer vēju, ja vari!” – Kalupes pamatskolas deju kolektīvs “Kalupīte” (vad. Inese Sauša) un Špoģu vidusskolas deju kolektīvs “Zvārgulītis” (vad. Antra Dombrovska) ar programmu “Uzsmaidi!“, kā arī Vaboles vidusskolas deju kolektīvi “Kukainīši” un “Aismiņa” (vad. Ināra Podniece) ar programmu “Vai kājiņas, man kājiņas, dancot gribu, dancot grib!”

Ielu koncertā “Saredzi vēju, ja vari!” – Lāču pamatskolas 1.-3. un 5.-7.klašu deju kolektīvi (vad. Iveta Meškovska) ar programmu “Nāc ar mani padejot!”

Festivāla noslēguma koncertā visus dalībniekus svētkos sveica Utenas kultūras centra deju ansamblis “Vieversa” un festivāla organizatori pateicās visiem kolektīviem un vadītājiem. Savukārt dalībnieki varēja izkustēties vakara ballītē DJ mūzikas ritmos un dažādās aktivitātēs.

Visi kolektīvi un vadītāji saņēma pateicības un nelielas piemiņas balvas no Valsts izglītības satura centra un Preiļu novada.

Festivāla dalībnieki – ieguvuši pozitīvas emocijas un enerģijas piepildīti, dodas vasaras brīvdienās, lai jaunajā sezonā ar vēl lielāku sparu turpinātu apgūt jaunus soļus un dejas.

Paldies visiem festivāla organizatoriem: Valsts izglītības satura centram, Preiļu Bērnu un jauniešu centram, Preiļu novada pašvaldībai, Preiļu novada Izglītības pārvaldei u.c.!

Paldies visiem dejotājiem, vadītājiem par dalību, darbu, emocijām, paldies vecākiem par iesaisti, savukārt izglītības iestādēm un Augšdaugavas novada pašvaldībai paldies par atbalstu!

Inese Zuģicka, Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes metodiķe

Foto: Lauris Uzulnīks, Ieva Babre, kolektīvu vadītāji un pavadošās personas

Latvijas Sarkanā Krusta Augšdaugavas komitejas sākumskolas skolēnu konkurss „Dakterīša soma”