Noslēdzās apmācības “Dzīves laboratorija”

AKTUĀLI

2023. gada augustā Naujenes un Biķernieku pagasta jaunieši piedalījās apmācības “Dzīves laboratorija” Augšdaugavas novada jaunatnes iniciatīvu projekta “Attīsti sevi” ietvaros. Galvenais projekta mērķis, bija veicināt jauniešu jaunu prasmju un zināšanu ieguvi, sniegt praktiskās un teorētiskās iemaņas par dzīves prasmēm. Projekta aktivitātes bija balstītas uz veselīga dzīvesveida pamatiem, un iekļāva sevī aktīvas brīvdabas aktivitātes.
Kopumā tika novadītas divas apmācības 17. - 18. augustā, kā arī 22. - 23. augustā, kuras notika Biķernieku pagastā, glempinga BikBus teritorijā.

Pirmās apmācības bija vērstas uz radošumu un mākslu. Jaunieši apguva jaunas prasmes gleznošanā brīvā dabā, modelēšanā no māla, floristikā un ziedu kompozīciju izveidošanā. Otrais apmācību cikls bija vērsts uz praktiskām prasmēm un iemaņām: ugunskura izveidošana, telšu salikšana, makšķerēšana, ēdiena pagatavošana pie ugunskura, nakšņošana teltīs un dažādu sporta aktivitāšu apgūšanā.

Protams, abās apmācībās jaunieši ne tikai apguva jaunas prasmes un iemaņas, bet arī baudīja vasaru, peldējās, rotaļājās, izklaidējās, dejoja un dziedāja pie ugunskura, pētīja zvaigžņotās debesīs, ieguva jaunus draugus, pozitīvas emocijas un neaizmirstamus brīžus kopābūšanā, kas bagātinās dzīves pieredzi.

Aiga Soldatjonoka, Jaunatnes lietu speciāliste Naujenes un Biķernieku pagastos

Sporta skolas audzēkņiem – izlaidums!