Noskaidroti grantu konkursa uzvarētāji un izsludināts otrs uzsaukums

AKTUĀLI

27. jūnijā Augšdaugavas novada domes sēdē deputāti apstiprināja Grantu konkursa rezultātus un atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu konkursa uzvarētājiem. Kā arī pieņemts lēmums rīkot otru grantu konkursa uzsaukumu par atlikušo finansējumu.

Šogad pašvaldība īsteno divas grantu programmas uzņēmējdarbības atbalstam.

Programmā “Remigrācijas atbalsta pasākums- uzņēmējdarbības atbalsts” grantu konkursā uzvarētājs ir novada iedzīvotājs, kurš nesen atgriezies no ārzemēm un uzsāk saimniecisko darbību novadā. Viņš saņem grantu saimnieciskās darbības uzsākšanai 12 000 eiro apmērā, no tiem valsts piešķirtais finansējums ir 8000 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums – 4000  eiro projekta “Kokapstrāde, suvenīri un meistarklases radošiem tūristiem” īstenošanai.

Programmā “Grants topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2024. gadā” grantu konkursa uzvarētājs ir SIA “DEAL BANQUETS”, kuram piešķirts  grants 6670 eiro projekta “Ēdināšanas uzņēmuma darbības attīstība” īstenošanai.

Kopējais granta apjoms šogad šajā programma bija 14 000 eiro, bet maksimālā summa, ko var saņemt viens projekts, ir 7000 eiro.

Kopumā šajā programmā šogad tika saņemti 6 pieteikumi, taču atbalstīts viens, kurš izpildījis visus konkursa nolikuma nosacījums.

Tā kā ikgadējā pašvaldības grantu programmā “Grants topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2024. gadā” ir atlicis finansējums 7330 eiro, tiek rīkots otrais grantu konkursa uzsaukums, kur viena projekta piešķiramais grants ir 7000 eiro. Aicinām iesniegt projektu pieteikumus granta saņemšanai līdz 2024. gada 19. jūlija plkst. 15.30 klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, 20. kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@augsdaugavasnovads.lv.

Konkursa “Grants topošo un jauno uzņēmēju projektiem 2024. gadā” mērķis ir popularizēt uzņēmējdarbību Augšdaugavas novada iedzīvotāju vidū, sekmēt jaunu uzņēmumu izveidi un veicināt esošo uzņēmumu attīstību, sekmēt jaunu, tai skaitā inovatīvu produktu un pakalpojumu izveidi, sekmēt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Augšdaugavas novadā. Konkursā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, kas plāno vai jau īsteno projektus Augšdaugavas novadā. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums - vismaz 10%. Grants ir jāapgūst ne vēlāk kā līdz 2024. gada 15. decembrim.

Aktuālajai informācijai par Grantu konkursu ikviens var sekot Augšdaugavas novada mājaslapā, sadaļā Uzņēmējdarbība.

Laucesas un Demenes pagasta jauniešus aicina pieteikties aktivitātēm “Ceļojums”