Noritēja Skaļās lasīšanas pusfināls

AKTUĀLI

27. aprīlī Ilūkstes kultūras un mākslas centrā uz Augšdaugavas novada Skaļās lasīšanas pusfinālu pulcējās novada vietējā mēroga 5. klases skolnieki. Skaļās lasīšanas dalībnieki cīnījās par ceļazīmi uz finālu Rīgā, kur tiks noskaidrots valsts lasīšanas čempions, kas uz gadu kļūs par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru.

Šajās sacensībās piedalījās Arnis Gasūns no Sventes vidusskolas, Laura Smagare un Jana Besprozvannaja no Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Valērija Petrova no Randenes pamatskolas, Viktorija Davidoviča no Špoģu vidusskolas un Katrīna Kuļikova no Lāču pamatskolas. Skolēni galvenokārt bija izvēlējušies  ārzemju autoru darbus.

Bērnu uzstāšanos vērtēja kompetenta žūrija. Daugavpils teātra aktrise un runas pedagoģe Inese Ivulāne - Mežale, aktieris Egils Viļumovs un bijusī Bebrenes vispārizglītojošās vidusskolas latviešu valodas skolotāja Aija Rubļevska.

Uz Rīgu 24.setembrī brauks un Augšdaugavas novadu pārstāvēs Sventes vidusskolas 5. klases skolnieks Arnis Gasūns. 2. vietu ieguva Viktorija Davidoviča no Špoģu vidusskolas, bet 3. vietu - Katrīna Kuļikova no Lāču pamatskolas.

Paldies skolotājiem – Skaidrītei Kardelei, Aloīdai Suveizdai, Ilonai Kravčenokai, Veltai Šternai un Inesei Ivdrai,  kas palīdzēja sagatavot skolēnus konkursam.

Latvijā Skaļās lasīšanas projektu uzsāka pirms pieciem gadiem, kurā piedalījās necerēti liels skaits dalībnieku, vairāki tūkstoši skolēnu. Bet ideja par šīs kampaņas rīkošanu ir aizgūta no Nīderlandes, kur šāda veida konkurss norisinās jau 30 gadus, iesaistot katru gadu ap miljonu skolēnu.

Latvijā projekts ir iecerēts, lai pilnveidotu bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmētu interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedētu bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicinātu lasītprieku. Skaļās lasīšanas sacensība ir paredzēta arī pašapziņas celšanai, kā arī zēnu un meiteņu lasīšanas līmeņu izlīdzināšanai. Jo izrādās, ka meitenes lasa vairāk nekā zēni.

Novēlam mūsu uzvarētājam Arnim veiksmi finālā Rīgā!

Informāciju sagatavoja Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas direktore 
Ināra Valpētere

 Foto : Biruta Millere

Baltā galdauta svētki Kalupē