Norisinās konkurss “Saimnieks 2022”

AKTUĀLI

Augšdaugavas novadā šogad norisinās konkurss “Saimnieks 2022” ar mērķi  apzināt un godināt Augšdaugavas novada uzņēmumus, kuri aktīvi  darbojas savā nozarē, rada pievienoto vērtību, ražo unikālus produktus un piedāvā pakalpojumus, ievieš jaunas tehnoloģijas, īsteno videi draudzīgu ilgtspējīgu saimniekošanu, ir ieguvuši atpazīstamību pašmāju un starptautiskajā tirgū, tādējādi popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus un stiprinot lokālpatriotismu un piederības sajūtu Augšdaugavas novadam.

Jau pavasarī sabiedrība tika aicināta izvirzīt kandidātus dažādās konkursa nominācijās: Gada jaunais uzņēmējs;  Ģimenei un bērniem draudzīgākais uzņēmums, Gada saimnieks mežsaimniecībā, Gada mājražotājs, Gada amatnieks, Gada pakalpojumu sniedzējs (tehnikas remonta darbnīcas), Gada tirgotājs, Ģimeniskās vides saimniecība, Gada bioloģiskā saimniecība, Videi draudzīgs uzņēmums un Gada populārākais uzņēmums – iedzīvotāju simpātija.

Konkursā dalību ņem uzņēmumi, biedrības, to filiāles un struktūrvienības kā arī fiziskās personas, kuras veic saimniecisko darbību Augšdaugavas novada teritorijā. Konkursā liegts piedalīties Augšdaugavas novadā reģistrētiem uzņēmumiem, kas saimniecisko darbību veic ārpus novada teritorijas, kā arī uzņēmumiem, kuru kapitāldaļu turētājs ir pašvaldība.

 Konkursa pieteikumu vērtēšana noris divās kārtās un to veic konkursa vērtēšanas komisija. Ir noslēgusies konkursa 1. vērtēšanas kārta, kurā tika izvērtēta pieteikto konkursa dalībnieku atbilstība konkursa nolikumam. Šobrīd noris konkursa 2. vērtēšanas kārta, kurā vērtēšanas komisija veic konkursa pretendentu uzņēmumu vērtēšanu klātienē.

Jau augustā novada ļaudis tiks aicināti balsot pašvaldības mājas lapā un Facebook kontā, lai noteiktu uzvarētāju nominācijā “Gada populārākais uzņēmums – iedzīvotāju simpātija”.

Augšdaugavas novada pašvaldības konkursa “Saimnieks 2022” rezultāti par uzvarētājiem visās nominācijās tiks paziņoti svinīgā noslēguma pasākumā rudenī.

"Mikado Ilūkste" - svinību vieta

Autoserviss SIA "Katoms" Ilūkstē


Pilskalnes pagasta amatnieks Aivars Žurila


SIA "Kazanova" Biķernieku pagastā


Bioloģiskā z/s "Jaunozoli" Līksnas pagastā


Atpūtas vieta "Laimes taure" Vaboles pagastā

Sāksies jaunu dalībnieku uzņemšana LIAA biznesa inkubatoru pirmsinkubācijas programmā