Norisinās daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” telpu vienkāršota renovācija

AKTUĀLI

Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” no 1. jūnija tika uzsākta ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana. Līdz oktobra beigām plānots pilnīgi atremontēt astoņas telpas 3. stāvā ar kopējo platību 294 m2, uzstādīt koka grīdu piecās telpās 4. stāvā un trīs telpās 3.stāvā ar kopējo platību 217 m2, kā arī veikt apsardzes, videonovērošanas un ugunsdrošības signalizācijas iekārtas uzstādīšanas 1. posmu un pieslēgt interneta tīklu divos kabinetos. Kopējā Daugavpils novada domes finansējuma summa sastāda EUR 83 210,00. Tādejādi Daugavpils novada dome turpina 2016. gadā uzsāktu darbu šī centra darbības paplašināšanā un jaunu funkciju nodrošināšanā.

Jauno telpu atjaunošanas darbus veic būvfirma “VANPRO”. Projekta gaitā tika nomainīti logi, koka durvju bloki, izveidots jauns grīdas segums, uzstādīti pakaramie griesti, nostiprināti koka pārsegumi. Daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” ēka ir klasiskās arhitektūras paraugs, celts  kā skola pēc prezidenta Kārļa Ulmaņa iniciatīvas Latvijas pierobežā. Veidojot jaunās telpas, tika maksimāli saglabāts tā laika stils. Atremontētās telpās pašvaldība tuvākajā nākotnē plāno izveidot sociālo pakalpojumu dienas centru. Šis dienas centrs kalpos plašam cilvēku lokam – tie varētu būt cilvēki ar īpašām vajadzībām, represētie, černobilieši, Afganistānas kara dalībnieki, pensionāri, atsevišķas bērnu grupas. Tāpēc šeit tiks izveidotas apmeklētāju nodarbības, dienesta  un atpūtas telpas, apmācību kabinets, personāla atpūtas telpa un Sarkanā Krusta noliktava. Perspektīvā ir plānots izveidot centra vietējā ģimenes ārsta otro prakses vietu, kā arī izvietot mobilo brigādi, kura sniegs sociālos pakalpojumus novada iedzīvotājiem – sākot no dušas pakalpojumiem līdz malkas sagatavošanai. Tā ir Daugavpils novadā pirmā šāda veida pieredze ar mērķi panākt, lai šī ēka tiktu ekspluatēta un kļūtu par sociālo pakalpojumu centru.

Notiek vairāku novada ceļu posmu pārbūve