Norisinājies seminārs par piesārņoto vietu pārvaldību un sanāciju

AKTUĀLI

Viens no galvenajiem priekšnosacījumiem vides kvalitātes uzlabošanai piesārņotajās vietās un ap tām ir piesārņoto vietu pārvaldības procesu pilnveide un kvalitatīva sanācijas projektu īstenošana. Šī gada 20. oktobrī, Valsts vides dienestā (VVD) norisinājās seminārs par piesārņoto vietu pārvaldības modeļa digitālo transformāciju un vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanāciju.

“Šī ir nozīmīga tēma vides aizsardzībā. Tiek lēsts, ka Eiropas Savienībā varētu būt 2,8 miljoni piesārņotu un potenciāli piesārņotu  vietu. Lai novērstu stāvokli, kas radies līdzšinējo piesārņojošo darbību dēļ, nepieciešams apzināt visas piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas un tās pārredzami atzīmēt publiskā datu bāzē, izpētīt tās un novērst riskus, kuri nav savienojami ar cilvēka veselību, ekosistēmām un vidi. Ar šo digitālās transformācijas projektu plānots sakārtot piesārņoto vietu pārvaldības modeli Latvijā, kā arī turpināt darbu, lai veicinātu piesārņoto vietu sakārtošanu un novērstu piesārņojuma neatbilstošu apsaimniekošanu mūsdienās. Turpināsim starptautisko sadarbību un labās prakses pārņemšanu,” par projekta nozīmi stāsta VVD ģenerāldirektora vietniece Laura Anteina.

Semināra pirmajā daļā Augšdaugavas novada pašvaldības projekta vadītāja Juta Valaine informēja par piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācijas procesu un tā progresu. Minētā projekta donorvalsts partneris “Henric Johansson Konsult” dalījās ar Norvēgijas pieredzi vides jautājumu risināšanā un sabiedrības iesaistē Hamārā (Norvēģija).

“Liels gandarījums, ka pašvaldība nav viena ar saviem izaicinājumiem piesārņoto vietu pārvaldībā. Ir būtiski apzināties, ka piesārņojums no Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavas pa virszemes ūdenstecēm nonāk Baltijas jūrā, līdz ar to, tā nav tikai lokāla problēma. Šādu projektu īstenošanā ir ļoti būtiska iesaiste un sanācija kompetence valsts līmenī. Pateicoties visu kopīgam darbam, nākotnē attīrītā Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavas teritorija būs visiem pievilcīga un zaļa vieta,” stāsta Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe.

Semināra otrajā daļā VVD, kā projekta «Piesārņoto vietu pārvaldības modeļa digitālā transformācija» īstenotājs, dalījās ar pieredzi par piesārņoto vietu pārvaldības modeļa digitālo transformāciju, ar kuras palīdzību Latvijā tiks ieviesta mūsdienīga un efektīva piesārņoto vietu pārvaldība, kā arī informēja par piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu datu inventarizāciju un digitalizāciju, kā arī un piesārņoto vietu pārvaldības sistēmas (PVPS) izstrādes progresu.

Dalībniekiem bija iespēja noskatīties īsu video no filmas “Planet Soil”, kura skatītajam sniedz ieskatu pazemē notiekošajos procesos un atklāj aizraujošu dzīvo pasauli zem mūsu kājām. Papildus pazīstamajai virszemes pasaulei, ko apdzīvo augi, dzīvnieki un cilvēki, ir arī otra mazāk zināma pasaule: sakņu, tārpu, posmkāju, sēņu, amēbu un baktēriju pazemes kopiena. Pārsteidzoši, ka vienā tējkarotē veselīgas augsnes ir vairāk dzīvo radību nekā uz Zemes dzīvo cilvēku. Un visi šie organismi, strādājot kopā savos miljardos, burtiski atbalsta visu mums apkārt esošo dzīvi. Filma “Planet Soil” parāda ceļu uz priekšu gan individuālā, gan kolektīvā līmenī, lai uzlabotu mūsu attiecības ar dabu un augsni, vienlaikus uzsverot lomu, kāda var būt šīm milzīgajām pazemes kopienām, risinot dažas no mūsu laika visneatrisināmākajām problēmām.

Semināra noslēgumā, kopā ar komersantiem ideju koprades talkā, tika izdiskutēti piesārņotu vietu pārvaldības sistēmas attīstības jautājumi, lai kopīgi strādātu pie tādas informācijas sistēmas, kurā visiem ir ērti strādāt un tā ir palīgs ikdienas darbā.

Konference tika straumēta un ieraksts skatāms šeit: https://www.youtube.com/watch?v=_t4QywitmeI&t=45s   

Seminārs norisinājās ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide”  finansiālu atbalstu, projekta Nr. LV-CLIMATE-006 Piesārņoto vietu pārvaldības modeļa digitālā transformācija” un projekta Nr. NFI/AK/01/3 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā” ietvaros

Vairāk par projektiem:

https://www.vvd.gov.lv/lv/projekts/piesarnoto-vietu-parvaldibas-modela-digitala-transformacija

Ar jaunības trakulību un dzīves viedumu – Inese Baravika