No pamestas ēkas līdz Dvietes muižai

AKTUĀLI

Biedrība “Dvietes vīnogas” ir izvirzīta Augšdaugavas novada pašvaldības konkursa “Saimnieks 2023” nominācijā “Gada rosīgākā biedrība”. Jāsaka, ne par velti!

Biedrība aktīvi darbojas savā pagastā kopš 2014. gada. Biedrības priekšsēdētāja Vanda Gronska par biedrības pirmsākumiem stāsta: “Kad tuvojās Latvijas simtgade, mēs vēlējāmies Latvijai dāvināt kādu dāvanu. Mēs, vietējās dvietietes, nospriedām, ko gan mēs citu uzdāvināsim, ja ne kaut vienu atjaunotu ēku Dvietē. Mūsu skolas ēka, kur mēs mācījāmies, diemžēl, 40 gadus stāvēja neizmantota, ar aiznaglotiem logiem, izlauztām logu rūtīm, durvīm. 2018. gadā mēs ar prieku varējām teikt, ka mēs savai Dvietei, savai Latvijai dāvinām ēku, kurai ir salabots jumts, nostiprināti pamati, atjaunotas logu rūtis, durvis. Protams, ar laiku nāca klāt pārējie projekti un mums ir izdevies atjaunot Dvietes muižas ēku tādu, kādu to redzam šodien.”

Biedrības mērķi ir attīstīt Dvietes muižas ēku kā tūrisma objektu, kā arī veicināt Dvietes pagastu kā ģimenēm draudzīgu vidi un iesaistīt dvietiešus kultūras dzīvē, popularizēt vīnogu selekcionāru Paulu Sukatnieku, kurš kādreiz ir dzīvojis Dvietē.

Muižas ēkas atjaunošanā ir piesaistīts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums, ko biedrībai ir izdevies iegūt trīs projektos: Dvietes muižas ēkas atjaunošanai, kura ietvaros tika atjaunota ēkas fasāde, jumts un stiprināti pamati. Otrais projekts bija “Mākslas un radošuma darbnīcas “Mansarda rosītava” izveide Dvietes muižā”, ar kura palīdzību tika atjaunots muižas ēkas mansarda stāvs, tajā ir ierīkota izstāžu zāle, kas regulāri tiek izmantota. Šobrīd aktīvs ir trešais projekts “Dvietes muižas dārgumu lādē: mežs, daba, mednieks, veselība”, kura ietvaros muižas ēkā tika izveidota tematiskā Zaļā klase, kas muižas apmeklētājus izglīto par mežu, dabu, ir apskatāmi vietējā mednieku kolektīva apbalvojumi un trofejas. Pateicoties šim projektam, muižas ēkā tagad ir pieejamas arī gaišas, jaunas sanitārās telpas, kas muižas apmeklējumu padara krietni patīkamāku un pieejamāku visiem cilvēkiem, it īpaši, ģimenēm ar bērniem. Biedrības dalībniece Olga teic: “Kas kaitēja nedzīvot Dvietes meža maliņā! Svarīgi ir izglītoties par savu bagātību, kas atrodas mums līdzās, tāpēc mums radās ideja par Zaļās klases izveidi, kas ir veltīta mūsu jaunajai paaudzei – bērniem, pusaudžiem, jauniešiem.”

Biedrība aktīvi darbojas arī Paula Sukatnieka mājās “Apsītes”, kur vada ekskursijas, stāsta par selekcionāra devumu Latvijai: “Viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir popularizēt Paula Sukatnieka devumu Latvijai un pasaulei, it sevišķi iedzīvotājiem no ziemeļu reģioniem, jo, pateicoties P.Sukatnieka selekcionētajām vīnogām, mēs šo dienvidu augli varam audzēt arī savos dārzos.”

Pateicoties “Dvietes vīnogu” aktīvajai darbībai, tūrisma veicināšanai un attīstīšanai Dvietes pagastā, kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas” ir uzņēmis Dvieti savā biedru sarakstā un Dviete ir kļuvusi par Sēlijas vīnogu salu. Šis atspēriena punkts ir vēl vairāk popularizējis Dvietes pagastu un veicinājis tūristu pieplūdumu Dvietē.

2022. gadā biedrība “Dvietes vīnogas” ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Ļoti apsveicami! Un ne velti – visas atjaunotās un sakoptās mājas un teritorijas Dvietē, neskaitāmie lielie un mazie kultūras pasākumi, kurus rīko vai piedalās “Dvietes vīnogas”, kā arī, kopš ir izveidots Augšdaugavas novads, biedrībai plānos ir jaunas idejas, lai savienotu abus Daugavas krastus. “Dvietes vīnogas” tiešām ir viena vareni rosīga biedrība mūsu novadā.

Ar biedrību “Dvietes vīnogas” var iepazīties mājaslapā www.dvietesvinogas.lv kā arī sekot līdzi jaunumiem var biedrības Facebook lapā.

Teksts, foto: Māra Multiņa

Komiteju sēdes