Nekustamo īpašumu izsole

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli  elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv pašvaldības nekustamos īpašumus:

- nekustamo īpašumu “Līkloči” ar kadastra numuru 4452 002 0298, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4452 002 0298 6.19 ha platībā, un atrodas Dubnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 14400,00. Izsoles solis - EUR 400,00. Nodrošinājums - EUR 1440,00. Izsoles sākums – 03.07.2024., izsoles noslēgums – 02.08.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu “Daugava, 391” ar kadastra numuru 4460 004 2008, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1479 0.1131 ha platībā, un atrodas Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 1530,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 153,00. Izsoles sākums – 03.07.2024., izsoles noslēgums – 02.08.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4468 006 0233, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 006 0233 0.066 ha platībā, un atrodas “159”, Ļūbaste 1, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 1600,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 160,00. Izsoles sākums – 03.07.2024., izsoles noslēgums – 02.08.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu “Spārīte 71” ar kadastra numuru 4470 002 0445, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0445 0.0539 ha platībā, un atrodas “71”, Spārīte, Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 1680,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 168,00. Izsoles sākums – 03.07.2024., izsoles noslēgums – 02.08.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4472 004 0693, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4472 004 0693 0.3798 ha platībā, un atrodas Medumu pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 2250,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 225,00. Izsoles sākums – 03.07.2024., izsoles noslēgums – 02.08.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 001 0295, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0295 0.0553 ha platībā, un atrodas “221”, Vasarnīcas, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 1218,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 121,80. Izsoles sākums – 03.07.2024., izsoles noslēgums – 02.08.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 006 0241, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0241 0.0631 ha platībā, un atrodas “1”, Vasarnīcas, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 1000,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 100,00. Izsoles sākums – 03.07.2024., izsoles noslēgums – 02.08.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru ar kadastra numuru 4474 004 0197, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0302 0.1317 ha platībā un dzīvojamās mājas ēkas ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0197 003 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0303 0.1851 ha platībā un divām skolas ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4474 004 0155 001 un 4474 004 0155 002, un atrodas Stacijas ielā 4, Naujenē, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 8470,00. Izsoles solis - EUR 300,00. Nodrošinājums - EUR 847,00. Izsoles sākums – 03.07.2024., izsoles noslēgums – 02.08.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4488 004 0169, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4488 004 0169 0.57 ha platībā, un atrodas Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 1120,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 112,00. Izsoles sākums – 03.07.2024., izsoles noslēgums – 02.08.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4490 009 0315, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4490 009 0315 0.0498 ha platībā, un atrodas Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 522,00. Izsoles solis - EUR 52,00. Nodrošinājums - EUR 52,20. Izsoles sākums – 03.07.2024., izsoles noslēgums – 02.08.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- dzīvokļa īpašumu Nr.5, Daugavas iela 5, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4476 900 0106 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 5880/42980 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0423 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0423.

Izsoles sākumcena - EUR 732,00. Izsoles solis - EUR 73,00. Nodrošinājums - EUR 73,20. Izsoles sākums – 03.07.2024., izsoles noslēgums – 02.08.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- dzīvokļa īpašumu Nr.2, Parka iela 3, Svente, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4488 900 0215 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 4010/17240 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0479 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0479.

Izsoles sākumcena - EUR 1960,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 196,00. Izsoles sākums – 03.07.2024., izsoles noslēgums – 02.08.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

Nodrošinājums, reģistrācijas maksa un maksa par dalību elektroniskajā izsolē iemaksājama attiecīgi Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes un Tiesu administrācijas kontos, saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolēm var sākot no 2024.gada 3.jūlija plkst.13:00 līdz 2024.gada 23.jūlijam plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, samaksājot reģistrācijas, nodrošinājuma maksu un maksu par dalību elektroniskajā izsolē, iesniedzot izsoles noteikumos minētos dokumentus un izpildot izsoles priekšnoteikumus.

Jautājumos par izsoles procesu sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļu, tālr. 65476827, mob. 29412676, e-pasts: izsoles@augsdaugavasnovads.lv.

Nekustamā īpašuma izsole