Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde

Darba kārtība