Naujeniete Santa Bule iegūst 2. vietu vizuāli plastiskās mākslas konkursā

AKTUĀLI

2020. gada jūnijā Rēzeknē ARPC “Zeimuļs” norisinājās Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa “Radi rotājot” 2. kārta, kurā Daugavpils novadu pārstāvēja 45 darbi. Konkursa darbus vērtēja kompetenta VISC izveidota žūrija. No visiem Daugavpils novada 45 iesniegtajiem darbiem četri tika izvirzīti dalībai 3. kārtā. Starp tiem ir arī Naujenes pamatskolas 9. klases skolniece Santa Bule ar darbu “Man bija liela sudraba sakta” (skolotāja Sandra Kokina), kura ieguva godalgoto 2. vietu.  Ar 2. kārtas rezultātiem var iepazīties šeit.

Santas Bules darbs “Man bija liela sudraba sakta” (skolotāja Sandra Kokina)

Aktīva dalībniece skolas dzīvē

Santai labi padodas lielākā daļa priekšmetu, viņas vidējā atzīme skolā ir 8 balles. Starp mīļākiem priekšmetiem viņa atzīmē vēsturi un latviešu valodu: ”Vēsture pievilina, jo ir interesanti uzzināt kā cilvēki dzīvoja agrāk,” saka jauniete. Starp daudziem skolniekiem viņa izceļas arī ar aktīvu līdzdalību citos konkursos. Audzēkne jau 2. reizi piedalās konkursā ”Zelta sietiņš,” kur pagājušgad Santai tika pasniegta veicināšanas balva. Lai varētu piedalīties konkursā, tika paveikts liels sagatavošanās darbs dzejoļu iemācīšanai. Konkursā ”Lasīšanas stafete 2020”, kas ir domāts bērniem un jauniešiem bija jālasa grāmatas un jāpilda dažāda veida uzdevumi. Santa bija viena no tiem, kas saņēma apbalvojumus konkursā un balvu naudas izteiksmē. 2019. gada Daugavpils novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē Naujenes pamatskolas audzēkne ieņēma 3. vietu, parādot savas lasīšanas un pareizrakstības prasmes.

Jau no 2. klases jauniete dzied folkloras kopas ”Rūžeņa” kolektīvā. Kolektīvs bieži uzstājas pasākumos gan savā dzimtajā pagastā, gan izbraukumos, savukārt viens no nesenajiem pasākumiem bija Juzefovas parka festivāls, kurā kolektīvs piedalījās līdz ar pārējiem uzaicinātiem kolektīviem.

Dziedāšanas konkursos meitene piedalījās jau vairākas reizes, savukārt pagājušajā gadā Līvānos Santa ieguva 1. vietu. Tāpat jau no 2. klases katru gadu Santa piedalās skatuves runas konkursā. Patlaban skolniece aktīvi gatavojas vēstures, kā arī latviešu valodas olimpiādei, kaut gan līdz ar valstī ieviestajiem ierobežojumiem nevar būt drošam par to norisi. Meitene sacer arī dzejoļus - viens no tiem tapa konkursa ietvaros un ir veltīts mammai. 2018./2019. m. g. Santa tika atzīta par Naujenes pamatskolas ”Gada skolēnu”. Šai nominācijai tiek izvirzīts skolēns, kuram ir augstas sekmes mācībās, panākumi konkursos vai olimpiādēs, kurš ir talantīgs, aktīvs dažādās sabiedriskajās aktivitātēs,  ir aktīvs skolas vides veidotājs. Jauniete turpināja aizsākto tradīciju – ābeles iestādīšanu pie skolas.

Gada skolēns 2018./2019. m. g.

Mācās pati un vēlas mācīt jauno paaudzi

Savu dzimto skolu jauniete sauc par nelielu, bet ļoti mājīgu. Viņas klasē mācas tikai deviņi skolēni: ”Mazajās klasēs skolotājs var veltīt lielāku uzmanību katram skolēnam. To var atzīmēt pie plusiem. Lielajās klasēs tas būtu sarežgītāk,” saka Santa.

Dzīvē vēl daudz kas var mainīties, un visticamāk šis darbs ir samēra grūts, atzīst Santa, bet patlaban skolniecei ir nodoms pēc skolas apgūt pedagoga profesiju, jo patīk ņemties ar bērniem.

Nākotnē Santai ir sapnis aizbraukt uz Ēģipti, lai iepazīties ar piramīdām un šīs valsts seno vēsturi, jo līdz šim neesot bijis iespējas paviesoties kaut kur tālu no dzimtenes.

Labo darbu nedēļā jauniete kopā ar savas skolas biedriem vienā grupā devas sakopt Juzefovas baznīcu – sagrāba tās teritorijā nokritušās lapas.

Santas ģimenē ir mamma un vecākā māsa, kura jau strādā policijā un dzīvo atsevišķi. Ir arī kaķis, suns, bet kādreiz saimniecībā turēja arī gotiņas. Par bērnību, kad visi dzīvoja kopā Santa atminas tikai labo.

”Man daudzi jautā kā es visur paspēju piedalīties, bet es nezinu. Es vienkārši plānoju savu laiku un daru. Mēģinu to pavadīt lietderīgi,” skaidro Santa.

Konkursa “Radi rotājot” Daugavpils novadu nākamajā kārtā, izņemot Santu vēl pārstāvēs Kalupes pamatskolas skolnieks Daniels Celpanovs ar darbu “Dzenītim raibi svārki” (skolotāja Renāte Vēlika), Špoģu vidusskolas skolniece Anastasija Kosoņa ar darbu “Krustim’i deju, krustim’i lecu” (skolotāja Antra Dombrovska), Zemgales vidusskolas skolniece Evelīna Lazdovska ar darbu “Rotāsim ar dziesmām” (skolotāja Tatjana Kavševiča).

Konkursa dalībnieki tika aicināti pētīt tēmas “ROTAS”, “ROTĀJUMI”, “ROTĀŠANĀS”, “ROTĀŠANA” dabā, sadzīvē, telpā, kultūras mantojumā, tai skaitā latviešu tautas folklorā, radot tradīcijās balstītus, mūsdienīgus darbus dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās. Konkursu veido trīs norises: vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss – izstāde, tērpu kolekciju skate, radošo darbnīcu konkurss.

Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratni un pašizpausmes mākslā lietpratību, tādējādi iesaistot Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā.

Tērpu kolekciju skates un Radošo darbnīcu konkursa 2. kārta tiek plānota 2021. gada aprīlī Rēzeknē ARPC “Zeimuļs”. Tērpu kolekcijā piedalīsies pārstāvji no Zemgales vidusskolas (skolotāja Tatjana Kavševiča) un no Špoģu mūzikas un mākslas skolas (skolotājs Valdis Grebežs). Savukārt Radošo darbnīcu konkursa 2. kārtā Daugavpils novadu pārstāvēs Zemgales vidusskolas komanda (skolotāja Tatjana Kavševiča). 3. kārtas norise tiek plānota Rīgā skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā 2021. gada 4. - 10. jūlijā.

Daugavpils novada Izglītības pārvalde apsveic vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu 2. kārtas dalībniekus un skolotājus, kā arī novēl veiksmi nākamajās konkursa kārtās!

Ar Santu Buli sarunājās Dainis Bitiņš

Skolēnus aicina izstrādāt reklāmu Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 aplikācijai