Naujenes pamatskolas 9. klases skolēni iepazīst Būvniecības tehnikuma piedāvājumu

Izglītība

7. aprīlī Naujenes pamatskolas 9. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju devās mācību ekskursijā uz Daugavpils Būvniecības tehnikumu, jo no 4. līdz 8. aprīlim tehnikumā noritēja Atvērto durvju dienas.

Ekskursijas laikā skolēni piedalījās audzēkņu pašpārvaldes vadītajā ekskursijā pa tehnikumu.

To laikā apskatījām tehnikuma telpas, teorijas un praktisko nodarbību klases, iepazinām mācību vidi, piedalījāmies paraugdemonstrējumos, kā arī dzirdējām pieredzes stāstus no tehnikuma audzēkņiem. Katrā nodaļā profesionālās izglītības pedagogi iepazīstināja ar profesijām un deva iespēju katram skolēnam praktiski tās izmēģināt.

Naujenieši bija pārsteigti par tehnikuma mācību vides aprīkojumu, modernajām iekārtām, kuras palīdz skolēniem attīstīt amata prasmes. Tehnikumā varēja apskatīt skolēnu diplomdarbus, kuri pārsteidza ar augstu profesionālu līmeni. Ekskursija bija ļoti interesanta, un daudzi cer saistīt tālāko izglītību tieši ar šo skolu.

Inese Locika, Naujenes pamatsk. 9. kl. audzinātāja

Baznīcas tērpu izstāde ,,Augšāmcelšanās”