Baznīcas tērpu izstāde ,,Augšāmcelšanās”

Kalupes pagasts

Kalupes Romas katoļu baznīcā aprīlī aicinām apskatīt izstādi - Priesteru tērpu jaunā dzīve - ,,Augšāmcelšanās”.  Būs redzami īpaši tērpi - ornāts, dalmatika, komža, kapa, veļumi, stolas, albas, kas paredzēti dažādiem svinīgiem brīžiem baznīcā ar savām dizaina un izmantošanas tradīcijām.

17. aprīlī plkst. 10.00 Lieldienu noskaņas radīs koncertā dziedātās dziesmas ,, Par mūžīgām lietām” folkloras kopas ,,Kolupka” un vīru vokālā ansambļa ,,Čvartaks” izpildījumā.

Plkst. 11.00 Sv. Mise.

Tautas muzikantu saiets Vabolē