Naujenes Novadpētniecības muzejā realizēts VKKF atbalstītais projekts

AKTUĀLI

Viens no Naujenes Novadpētniecības muzeja darbības virzieniem ir unikālu Daugavpils novada kolekciju veidošana un ievērojamu novadnieku dzīves gājuma pētniecība, popularizēšana un pētniecības rezultātu pieejamības nodrošināšana plašākai sabiedrībai.

Naujenes Novadpētniecības muzeja lielākā vērtība ir novadnieces, tēlnieces Valentīnas Zeiles kolekcija, kuru veido vairāk kā 6143 eksponāti [skulptūras, medaļas, plaketes, zīmējumi, pasteļi, medaļu formas, fotogrāfijas, dokumenti, sarakste ar aktieriem, māksliniekiem utt...] Daļa no kolekcijas apmeklētājiem ir pieejama pastāvīgajā ekspozīcija „Latgales parīziete Valentīna Zeile” un atklātajā mākslas priekšmetu krājumā „Valentīnas Zeiles darbnīca”.

Tēlniece Valentīna Zeile [1937] ir dzimusi Naujenes pagasta Viļušu ciemā. Mākslinieces dzīvē ir izdalāmi 3 nozīmīgi periodi: bērnība Naujenes pagasta Viļušos  [1937-1952], radošais laiks Rīgā [1952 - 1982] un, kopš 1982. gada, radošā darbība Francijā.

2017. gada 13.maijā  Valentīna Zeile atzīmēja 80 gadu jubileju, kuras priekšvakarā Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstīja biogrāfiskās izstādes izveidošanas projektu. Projekta mērķi bija nodrošināt Nacionālā muzeju krājuma daļas - Valentīnas Zeiles kolekcijas [fotogrāfiju, dokumentu, rokrakstu] - pieejamību plašākai sabiedrībai ar Valentīnas Zeiles 80 gadu jubilejai veltītas biogrāfiskas izstādes „Dzīves karnevāls: Naujene –Rīga – Parīze” starpniecību, kā arī rosināt interesi par V.Zeiles personību un parādīt plašākai sabiedrībai tēlnieces devumu Latvijas un Francijas mākslas attīstībā.

Projekta rezultātā ir izveidota biogrāfiskā izstāde „Dzīves karnevāls: Naujene – Rīga – Parīze”, kurā pēc hronoloģiskā principa tika apkopots mākslinieces dzīves gājums, atklāta daudzšķautnainā mākslinieces personība (tēlniece, skolotāja, dzejniece utt...) un parādīta V.Zeiles ietekme Latvijas un Francijas mākslā, ilustrējot nozīmīgākos sasniegumus. Izstādē izmantoti muzeja krājuma materiāli – fotogrāfijas, dokumenti, rokraksti un mākslinieces sarakste.

Jāatzīmē, ka biogrāfiskā izstāde tika izvietota nevis muzeja telpās, bet muzeja teritorijā [Naujene, skolas iela1] tāpēc tā ir pieejama apmeklētājiem par brīvu jebkurā laikā, neatkarīgi no muzeja darba laika.

Naujenes Novadpētniecības muzejs pateicas Valsts Kultūrkapitāla fondam par atbalstu un aicina ikvienu interesentu iepazīt tēlnieces V.Zeiles personību gan ar ārpusmuzeja izstādes starpniecību, gan ielūkojoties pastāvīgajās muzeja ekspozīcijās.

Dabas parkā "Daugavas loki" viesojas starptautiskas konferences dalībnieki