Naujenes MMS skolotāji piedalījās forumā

AKTUĀLI

No 27. līdz 28. oktobrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notika X Baltijas valstu pūtēju orķestru diriģentu un ansambļu vadītāju forums. No Naujenes Mūzikas un mākslas skolas forumu apmeklēja trombona spēles skolotājs Romāns Maskaļūns un klarnetes, saksofona spēles skolotājs Jurijs Murņikovs.

Forumā notika profesionālās kompetences pilnveides kursi, kuru mērķis bija aktualizēt kolektīvas muzicēšanas nozīmi, tradīcijas un pieredzi Baltijas valstīs.

Skolotāji apmeklēja instrumentu un nošu izstādēs, kā arī vairākus koncertus un meistarkursus. Pateicoties iespējai piedalīties forumā skolotāji papildināja savas profesionālās zināšanās, uzdodot interesējošus jautājumus profesoriem.

Īpaši patika Kauņas Universitātes docenta Giedrusa Gelgotas uzstāšanās un meistarklase cirkulārās elpas un neklasisko štrihu apguvē.

Ļoti lielu iespaidu skolotājiem atstāja Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas "Melngaiļskolas junioru bends", kuru vadīja LMMDV pedagogs un diriģents Jānis Ivuškāns. Viņš parādīja, kā pat mazie bērni spēj brīvi improvizēt un spēlēt džeza mūziku.

Forumā piedalījās vairāki mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu ansambļi, kā arī Latvijas Universitātes pūtēju orķestris, klarnešu koris "Melnie koki", LR Zemessardzes orķestris ucc. Forumu noslēdza Šauļu pilsētas Bigbends, kurš arī atstāja lielu iespaidu un vēlmi klausīties labu mūziku.

Skolotāji ir pārliecināti, kā iegūtas jaunās zināšanās noderīgi izmantos savā darbā ar audzēkņiem un plāno arī turpmāk piedalīties šajā forumā.

Izzinoša ekskursija „Rudens takas”