Izzinoša ekskursija „Rudens takas”

Pašvaldība

25. oktobrī Maļinovas pagasta bibliotēka sadarbībā ar Maļinovas pagasta jauniešu centra vadītāju organizēja izzinošu izbraukumu uz Demenes dzīvnieku patversmi „Otrā māja”. Bērni un jaunieši sarūpēja suņiem un kaķiem sausās barības cienastu.

Vispirms patversmes darbiniece visus iepazīstināja ar  drošības un uzvedības noteikumiem dzīvnieku patversmē, kā arī pastāstīja un iepazīstināja ar dzīvnieku turēšanas noteikumiem. Demonstrējot, kā sunim uzlikt siksniņu, par palīgu darbojās kucīte Aila, kurai ļoti patīk bērnu uzmanība. Ekskursijā iepazināmies ar draudzīgo suni Družoku, kā arī Bocmani, kurš ir ļoti dzīvespriecīgs un vēlas atrast sev saimnieku. Pārējie suņuki vēl ļoti bailīgi, nav pieraduši pie cilvēku klātbūtnes. Bērniem tika stāstīts, ka pret jebkuru dzīvnieciņu, ja tas ir pieradināts, jāizturas atbildīgi. Jaunieši no 14 gadiem tika aicināti strādāt brīvprātīgo darbu dzīvnieku patversmē, kā arī piedalīties teritorijas sakopšanas talkā.

Turpinājumā ceļš veda uz Latvijas tālāko dienvidu punktu „Saulespuķe”, šķērsojām  Latvijas – Lietuvas robežu un ekskursiju noslēdzām Laucesas bibliotēkā. Laucesas bibliotēkas vadītāja Viktorija Kvetkovska novadīja nelielu ekskursiju bibliotēkā, iepazīstināja ar novadpētniecības stūrīti un bibliotēkas vēsturi. Sakot paldies Viktorijai, devāmies mājās uz Maļinovu, kur sarīkojām nelielu pikniku brīvā dabā ar desiņu cepšanu un karstu tēju. Šī bija interesanta un noderīgi pavadīta diena, kas sniedz jaunus iespaidus un idejas!

Elvīra Kokina
Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītāja

Senioru atpūtas pasākums Nīcgalē