Muzeju nakts atbalsta pasākums Līksnā

AKTUĀLI

20. maija novakarē līksnieši pulcējās Muižas kapelā, lai kopā ar Līksnas aktīvo sieviešu apvienību “Saules taka”  atzīmētu Muzeju nakti.  Kaut Līksnā nav sava muzeja, toties Birutas un Leonarda Ondzuļu ģimene ir uzsākuši Līksnas muižas kapelas restaurāciju saviem spēkiem. Šeit tad arī notika šis pasākums.

Pasākums ” Laiks dzert tēju” sākās ar nelielu  Birutas Ondzules ieskatu Līksnas kapelas  un Plāteru – Zībergu dzimtas vēsturē. Tad sekoja stāsts par ārstniecības augiem, kuriem vajadzētu būt katras ģimenes aptieciņā. Apvienības dalībnieces visus klātesošos pārsteidza ar nelielu joku skeču par raganām un buršanos, kuru bija sacerējušas pašas.

Turpinājumā sekoja konkurss par ārstniecības augiem un kopīga dažādo tēju degustācija.

Pasākumu ar jaukām dziesmām kuplināja grupas “Padod stīgu” meitenes L. Podniece un S. Giptere.

Šīs sestdienas nogale izvērtās par jauku vakaru, kurā jebkurš ieguva sev vajadzīgo informāciju un reize arī interesanti atpūtās. Par to liels paldies “Saules takas” dalībniecēm: M. Vingrei, B. Ondzulei, A. Komarovskai, M. Konovalovai, S. Voiņai, A. Lubertei un V. Karpenko.

Informāciju sagatavoja: Valentīna Korsiete

 

Izstādes "Dzīvi dzīvojot. Atmiņu atspulgi" atklāšana