Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti

Pagastu un pilsētu ziņas

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”  (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvaros ir uzsākusi pasākuma “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti” īstenošanu, lai motivētu, preventīvi atbalstītu un veicinātu ilgstošo bezdarbnieku ar invaliditāti iekārtošanos piemērotā, pastāvīgā darbā, iesaistīšanos pašnodarbinātībā vai piemērotās apmācībās (piemērotas izglītības apguvē), mazinot sociālās atstumtības risku.

Kas var piedalīties?

Pasākumu “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti” var saņemt bezdarbnieki ar invaliditāti, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, un šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju, vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma vai kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma un vismaz vienu reizi atteikusies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikusies iesaistīties bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos.

Atbalsta pasākumi ir motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, kas ilgst nepārsniedzot septiņus mēnešus vai mazāk, ja ilgstošais bezdarbnieks ar invaliditāti iekārtojas piemērotā darbā un ir beidzies viņam noteiktais pārbaudes laiks pēc darbā iekārtošanās

Motivācijas programma darba meklēšanai (grupu nodarbības) ilgst, nepārsniedzot trīs mēnešus, kas ietver sevī motivēšanas pasākumus, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanai, 80 akadēmisko stundu apmērā.

Sociālā mentora pakalpojumi (individuālās konsultācijas) tiek nodrošināti, nepārsniedzot septiņus mēnešus, 40 darba stundas nedēļā, ieskaitot laiku, kurā ilgstošais bezdarbnieks ar invaliditāti piedalās motivācijas programmā, kā arī ilgstošajam bezdarbniekam ar invaliditāti noteikto pārbaudes laiku pēc iekārtošanās darbā, tādējādi sniedzot psiholoģisko un praktisko atbalstu darbā iekārtošanās jautājumos. 

Pasākuma ietvaros ilgstošajam bezdarbniekiem ar invaliditāti nodrošina:

  1. nodarbības profesionālu nodarbību speciālistu vadībā individuāli un grupās;
  2. psiholoģisko atbalstu (individuāli un grupās), starpprofesionālās tikšanās, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanā;
  3. surdotulka pakalpojumu;
  4. nodarbību speciālista asistentu.

Papildu informāciju iegūsiet  NVA Daugavpils filiālē 211. kab.

 

 

Līksnas pagasta VPDK “Daugaveņa” svin 10 gadu jubileju