Līksnas pagasta VPDK “Daugaveņa” svin 10 gadu jubileju

AKTUĀLI

Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” ar krāšņu koncertu “Pļouvu sīnu par vysu dīnu” tika atzīmēta Līksnas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva “Daugaveņa” (vadītāja Vilma Tāraude) desmit gadu jubileja. Dejotāji skatītājus priecēja gan ar Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku repertuāru, gan citām iemīļotām latviešu dejām.  Koncertu papildināja kolektīva draugi - Dvietes pagasta VDPK “Dviete”, Stopiņu pagasta VPDK “Luste” un mūziķe Olga Čapule – Ivaņeca.

Šis gads “Daugaveņai” ir īpašs - kolektīvs piedalījās XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, pārstāvot novadu ne tikai deju lieluzvedumā Māras zeme, bet viņi bija arī vienīgie no Daugavpils novada, kuri izcīnīja iespēju piedalīties koncertā “Vēl simts gadu dejai” Arēnā Rīga.

Pirms desmit gadiem “Daugaveņa” radās kā draugu iniciēta kopa, kuras vadību sākotnēji uzņēmusies vadīt Anita Šalkovska, bet pēc diviem gadiem iesākto darbu turpināja Vilma Tāraude. Kolektīvs īsā laikā sasniedza augstvērtīgu līmeni un pierādīja sevi kā vienu no spēcīgākajiem kolektīviem Daugavpils novadā. Deju kolektīvā dejo gan vietējie līksnieši, gan dejotāji no tuvākajiem pagastiem un Daugavpils.

Jubilejas koncertā skatītāji viktorīnā noskaidroja arī vairākus interesantus faktus par kolektīvu, piemēram, ka šajos dziesmu un deju svētkos “Daugaveņa” nodejoja 180 tūkstošus soļus jeb 164 kilometrus, kolektīva kopīgā sasaukšanās pirms koncertiem ir “Mūsu pagasts – Līksna!”, dalībnieku vidējais vecums ir 38 gadi, savukārt gada laikā mēģinājumos tiek pavadītas 120 stundas.

Svētkos kolektīvu sveica viesi, draugi un atbalstītāji. Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa savā apsveikuma runā atzina, ka jūtas ļoti lepna par kolektīvu un novēlēja arī turpmāk nākotnē sagaidīt arvien jaunas jubilejas.  Daugavpils novada domes vārdā deputāts Jānis Belkovskis pasniedza Vilmai Tāraudei Atzinības rakstu par augstvērtīgu māksliniecisko devumu Daugavpils novada kultūrvides veidošanā, Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšanā, ieguldījumu kultūras vērtību popularizēšanā, svinot kolektīva 10 gadu jubileju.

Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne: “Pirms “Daugaveņas” dibināšanas, Daugavpils novadā, līdzīgi kā citos novadus, valdīja uzskats, ka laukos dejo mazliet vienkāršāk, savukārt uz novada kultūras centru skatuvēm deju kolektīvi dejo spilgtāk un ar lielākiem panākumiem. Bet jau no pirmajām deju skatēm un Dziesmu un deju svētkiem, mēs sapratām, ka Līksnas pagastā ir izveidojies ļoti spēcīgs konkurents. Tā arī ir – nekad deju skatēs “Daugaveņa” zemāk par 1. pakāpi nav noslīdējusi. Gan šis raitais deju solis, gan panākumi, kas vienmēr ir pavadījuši kolektīvu, ir liels iepriecinājums Kultūras pārvaldei, jo mēs vienmēr varam lepoties un būt droši, ka kolektīvs ir gatavs uzņemties arī papildus saistības, kā tas ir bijis arī šajos Latvijas simtgades dziesmu un deju svētkos.”

Kolektīvu sveica arī Līksnas pagasta kultūras nama amatierteātris “Maskas”, bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs “Sprīdītis”, Daugavpils Latviešu kultūras centra deju ansamblis "Laismeņa" un Daugavpils novada Kultūras centra tautas deju ansamblis "Līksme”.

FOTOGALERIJA

Rakstu krājuma “Daugavpils novads: vietas vērtība” atvēršanas svētki