Miķelītis – bagāts vīrs Vaboles pamatskolā

Izglītība

Kad dārza darbi rit pilnā sparā un laiks mūs vēl lutina ar tik saulainām dienām kā vasarā, Vaboles pamatskolā ir aizritējusi tradicionālā Miķeļdienai veltītā dārza dārgumu izstāde. Šogad bija jāievēro noteikums: jānes dabas veidots brīnums, nevis paša rokām salīmēts un salikts, jo pati daba var radīt tik oriģinālas lietas, par kurām cilvēks var tikai brīnīties. Skolēni varēja padižoties ar sava dārza varenajiem ķirbjiem, kartupeļiem kabačiem, burkāniem un patisoniem, un ne tikai... Visi varēja apskatīt, ko ir izaudzējuši klasesbiedri un skolasbiedri, par ko saņēma arī pateicības.

Inga Miezīte-Pučinska, 3.kl. audzinātāja

Špoģu vidusskolēni ar Skolas somu dodas izzināt Rundāli