Miķelīši Kalupē

AKTUĀLI

Sestdienas rīts Kalupē sākās ar lielu rosību tirgus laukumā. Pirmie, kā vienmēr, ieradās tirgotāji un saimnieki, bet katrs ar saviem uzdevumiem un pienākumiem ķērās pie darba. Ļoti ātri laukums piepildījās ar noformējumiem, dāvanām loterijai, tirgotājiem, amatniekiem un, protams, ar apmeklētājiem!

Saulītei sildot, ieradās galvenie pasākuma varoņi un vadītāji: Pūce (Inita Ivdra), Zvirbulis (Juris Soms), Gailītis (Elāna Gavrilova) un Vistiņa (Laura Kukle). Šogad Kalupē bija ieradušies trīs Miķelīši - no Dubnas, Līksnas un Vaboles. Laba vēlējumus visiem teica Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Raščevskis. Loterijas izloze, pirkšana, pārdošana, mainīšanās ar precēm, aktivitātes, kuriozi, spēles, dziesmas un dejas visu pasākuma laiku radīja jauku, mājīgu atmosfēru.

Tirgus placī varēja vērot un mācīties dažādas prasmes- sviesta nīšanu (Vija Grigorjeva), jostu aušanu (Dace Teivāne),  pirts paklāju aušanu - ( Leonards Draška),  papīra grozu pīšanu (Anita Drozdova) .

Pirmo reizi jauniešiem notika aizraujoša un interesanta burbuļfutbola spēle Vitālija Aleksejeva vadībā,  bet mazākajiem-piepūšamo atrakciju aktivitātes un sejas krāsošana kopā ar Santu un Līgu Seilēm. Mazo kalupiešu aktivitātēs un dziedāšanā iesaistījās Dubnas bērnu vokālais ansamblis ,,Uguntiņa” (vadītāja Guna Pētersone).

Garšīgākā siera meistares izrādījās Silvija Baida  (1.un 3. vieta), Ināra Rimša (2. vieta), Vija Grigorjeva (4.vieta), Genovefa Mukāne (5. vieta).

Lielāko ķirbju konkursā uzvarēja Dubnas pagasta iedzīvotāja Ieva Rubika(35 kg),  Haralds Tkočenka-25,9 kg, Vera Kukle – 25kg, Laura Kukle-24,5 kg.

Pasākuma noslēgumā klausījāmies  dziesmas Daiņa Skuteļa izpildījumā.

Futbola spēlē ,,Kalupe”- ,,Hektors” veiksmīgākie bija kalupieši, gūstot uzvaru ar rezultātu 3:2, labākie spēlētāji Nauris Mackevičs (balva no p/s ,,Somi”-kartupeļu maiss), Boriss Mogišs (balva no z/s ,,Lazdiņi”- auzu maiss).

Bagātīgais, krāsainais, radošais, skanīgais  Miķeļa tirgus  noslēdzās ar rudens zupas baudīšanu, ko sarūpēja Kalupes saimnieces un saimnieki.

Visjaukākos pateicības vārdus jāpasaka Kalupes pagasta cilvēkiem un zemnieku saimniecību īpašniekiem, kuri atbalstīja pasākumu: z/s ,,Ošusala”-Kalugas ģimenei, z/s ,,Lazdiņi”- Lazdānu ģimenei, z/s ,,Kastaņi”- Raščevsku ģimenei, p/s ,,Arāji” - Seiļu ģimenei, z/s ,,Pļaviņas’’- Fiļimonovu ģimenei, z/s ,,Egles’’ – Kukļu ģimenei, z/s ,,Dravas’’ – Meļņu ģimenei, z/s ‘,, Eglītes’’ – Mukānu ģimenei,  z/s ,, Alejas’’ – Morozu ģimenei , SIA ,,MariArt’’ - Ivdru ģimenei, Inārai Nešporei, Raščevsku ģimenei, Vabiščeviču ģimenei, Ilonai Tihonovai, Sandrai Tkačenko, Lūcijai Kolosovskai, Laurai Kuklei, Elānai Gavrilovai, Ņinai Ivanovai, Vladimiram Smiļģinam, komunālā dienesta vadītājam Leonardam Draškam un viņa komandai, vīru vokālajam ansamblim ,,Čvartaks”, folkloras kopai ,,Kolupka”, deju kopai ,,Balance”.

Ikviens no apmeklētājiem mājās pārnesa  izlozētu, uzdāvinātu vai nopirktu rudens velti, apgūtu prasmi vai vienkārši labu garastāvokli!

Paldies jums visiem, kas radīja šo svētku noskaņojumu!

Informāciju sagatavoja Kalupes pagasta kultūras darba vadītāja Inita Ivdra

FOTOGALERIJA

Tabores pagasta seniori šogad svētkos pulcējās īpaši kuplā sastāvā