Meteņu svinēšana Dubnas pagastā

Kultūra

Laikā, kad īsās ziemas dienas paliek garākas un laiks sāk griezties uz pavasara pusi, latvieši svin Meteņus, bet Latgalē -- Aizgavēni. Ievērojot seno latviešu tradīcijas, ar skanīgām dziesmām, lustīgām dejām, pārģērbšanos, rotaļām, dažādām stafetēm un citām jautrām izdarībām Dubnas pagasta centrā  22.februārī tika svinēta Meteņdiena ,,Apmaldījusies ziema”. Neizpalika arī Meteņdienas tradicionālā vizināšanās ar zirgu, šogad ratos. Bērni labprāt sēdās arī zirgam mugurā, tas bērniem sagādāja īpašu prieku.

Klātesošie tika cienāti ar tradicionālajām Meteņdienas pankūkām un kā Aizgavēnī pieņemts, ar gaļu.

Paldies pagasta pārvaldei par sapratni, atbalstu, Elitai un Rimmai  par garšīgajām pankūkām.

Dubnas KN direktore J.Bēķe

Sapņi piepildās, ja tos īsteno