Medumos notiks pasākums senioriem – “Ar lapkriti sadancī dodos es”

AKTUĀLI

Aicinām Medumu pagasta seniorus apmeklēt pasākumu “Ar lapkriti sadancī dodos es”, kurš notiks š.g. 11. oktobrī (piektdiena) Medumu pagasta Tautas nama zālē sākot no plkst. 15:00.

Pasākuma viesi būs Daugavpils lietuviešu biedrības “Rasa” amatiermākslas kolektīvs, kuri ar koncertu parūpēsies par mūsu senioru labo garastāvokli!

Pēcāk seniori tiks aicināti piedalīties meistarklasē kopā ar Medumu pagasta Jaunatnes lietu speciālisti Diānu Mikulāni, kura laikā tiks veidota sargājoša amuleta lelle. Protams būs arī sarunas, dejas un konkursi!

Pasākums notiks pie galdiņiem un būs nodrošināti silti dzērieni un uzkodas, taču aicinām ierasties seniorus ar saviem groziņiem! Ja iesākoties rudenim ir izdevušies lieliski sālījumi vai marinējumi un citi ražas gardumi, par kuriem esat lepni, tad esiet brīvi tos ņemt uz šo pasākumu.

Īpašs aicinājums ir senioru bērniem un mazbērniem - tā kā zināms, ka vecākā paaudze lielākoties nelieto globālā tīmekļa iespējas, tad nododiet viņiem šo ziņu par pasākumu un palīdziet viņiem nonākt uz pasākuma norisi! Varat pavadīt laiku kopā ar viņiem arī pašā pasākumā!

Gaidām ciemos!

Tālrunis uzziņām: 20429281 (Elizabete)

Pasākuma laikā notiks fotografēšana. Iegūtie materiāli tiks izmantoti publicitātei www.daugavpilsnovads.lv, www.medumi.lv, www.facebook.com/medumuTN

Skolotāju dienas priekšvakarā godināti novada pedagogi