Skolotāju dienas priekšvakarā godināti novada pedagogi

AKTUĀLI

Skolotāju dienas priekšvakarā tika godināti novada izglītības iestāžu pedagogi. Svinīgais sarīkojums ir skaista novada tradīcija, kuru pedagogi gaida, jo tā ir iespēja ar gandarījuma sajūtu atskatīties uz izdarīto un iezīmēt nākotnes plānus.

Skolotājus sveica Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins, priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis un izpilddirektore Vanda Kezika, pasniedzot Pateicības un balvas novada labākajiem pedagogiem par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā.

Šī gada jauno mācību gadu uzsāka septiņi jaunie speciālisti Špoģu vidusskolā, Silenes un Lāču pamatskolā, Medumu internātpamatskolā, kā arī Naujenes Mūzikas un mākslas skolā. Daudzi no jaunajiem speciālistiem par pirmo darba vietu izvēlējušies savu dzimto skolu.

Skolotāja Maija Naidjonova ir jaunā Špoģu vidusskolas sākumskolas skolotāja, kurai pirmā pieredze bija darbs ar pirmsskolas vecuma grupas audzēkņiem. “Jau no bērnības esmu sapņojusi kļūt par skolotāju. Pēc augstskolas absolvēšanas man paveicās uzsākt darba gaitas skolā un kļūt par skolotājas palīgu pirmsskolas vecuma audzēkņu grupā. Tagad esmu 2. klases audzinātāja, var teikt, ka tas ir mans sapņa turpinājums”, tā Maija. Skolotāja bilst, ka mūsdienu bērni ir ļoti aktīvi, prasīgi, radoši un ar ārkārtīgi lielu interesi piedalās visās skolas norisēs.

Tika sveikti arī seši pensionējušies skolotāji, kuri šogad devušies pelnītā atpūtā. No skolas dzīves atvadījās arī Špoģu vidusskolas ilggadējais direktors Jānis Belkovskis.

Jānis Belkovskis Špoģu vidusskolas direktora amatā nostrādāja apaļus 30 gadus. Pēc izglītības viņš ir fizikas un matemātikas skolotājs, kas savas darba gaitas par direktoru uzsāka 1980. gadā Asūnes skolā, savukārt no 1983. līdz 1989. gadam ir bijis Krāslavas 2. vidusskolas direktors.

Jāņa Belkovska skaistākās atmiņas par skolā pavadītajiem gadiem sasitās ar mācību gada sākumu. “Tas bija katru gadu 1. septembris, atkalsatikšanās prieks ar skolu un saviem skolēniem. Septembris bija laiks, kad satikāmies un pavasaris – kad pavadījām viņus lielajā dzīvē. Vislielākais prieks ir satikt savus bijušos audzēkņus, kas atraduši savu vietu dzīvē un kļuvuši vēl gudrāki”, tā Jānis.

Jānis atzīst, ka lielu artavu viņa profesionālajām gaitām snieguši pirmie skolotāji. “Gan mans direktors Voicehs Juhņevičs, gan klases audzinātājs Boļeslavs Saulītis, gan pirmā skolotāja Virgīnija Liepiņa un matemātikas skolotāja Anna Koroševska. Viņi visi iespaidoja manu tālāko dzīves ceļu”, atzīst J. Belkovskis.

47 novada izglītības iestāžu pedagogiem pasniegtas Darba kvalitātes stimulēšanas balvas. Tāpat ar apbalvojumiem sveica tos skolotājus, kuri šajā gadā svin 20, 30, 40 un 50 darba gadus. Pateicības par darba stāžu tika piešķirtas 20 skolotājiem un 3 administrācijas darbiniekiem. Vislielāko stāžu – 50 gadus – šogad atzīmē Medumu speciālās pamatskolas skolotāja Marija Celminska. Apaļu četrdesmit gadu jubilāru vidū – Medumu pamatskolas vēstures, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja Miropija Petkune. Medumu pamatskola ir skolotājas Miropijas dzimtā un arī vienīgā skola.

Medumu pamatskola ir skolotājas Miropijas dzimtā un arī vienīgā skola. Skolotāja Miropija lieliski atceras, kāda bija viņas pirmā skolas diena skolotājas godā. “Tas bija oktobris. Pa vasaru es strādāju pionieru nometnē Artekā, savukārt jau rudenī mana skola mani gaidīja. Es nemeklēju šo darbu, mana skola pati mani atrada un uzrunāja. Tā nu es atgriezos savās skolā, pie saviem skolotājiem, uz savām dzimtajām mājām”, atmiņās dalās Miropija.

30 gadus skolā nostrādājis tagadējais Lāču pamatskolas direktors Andris Meškovskis, kura atmiņas par pirmo dienu skolotāja godā saistās ar Kalupes pamatskolu. Taujājot direktoram, vai šo gadu laikā ir kas mainījies, viņš atbild apstiprinoši. “Noteikti. Tos laikus varbūt tā nevar nemaz salīdzināt ar šodienu. Bija cita attieksme, citi bērni, skolotāji, prasības un vecāki. Bet jebkurš laiks ir interesants. Man tas ir bijis piesātināts gan tad, gan tagad. Man prieks, ka esmu no pirmās dienas līdz pat šai nostrādājis Daugavpils rajonā un novadā. No katras skolas esmu paņēmis līdzi kaut ko jaunu, arī pieredzi un zināšanas. Man patīk bērni un arī šis laiks, patīk strādāt vēl joprojām arī par sporta skolotāju. Bijušie skolēni nereti pateicas man par iegūtajām zināšanām, par to ir vislielākais gandarījums”, stāsta A. Meškovskis.

Šis mācību gads ieviesis lielas izmaiņas divās novada skolās, kurās mainījušies direktori.  Jaunā Kalupes pamatskolas direktore Irēna Mukāne ir Kalupes pamatskolas absolvente, kura vairāk kā 30 gadus veltījusi darbam skolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju, savukārt kopš 1999. gada strādājusi arī par Kalupes pamatskolas direktora vietnieci izglītības jomā.

Irēna Mukāne stāsta, ka direktores amats viņai bija negaidīts. “Skolā patiešām nostrādāts diezgan daudz. Uzskatu, ka skolotājam nekas nav neiespējams. Esam vienmēr kāda izaicinājuma priekšā, bet tieši šī iemesla dēļ nekad nestagnējam.  Domāju, ka Kalupes pamatskolas kuģi turpināsim vadīt godprātīgi un ilgtspējīgi”, nākotnes plānos dalās I. Mukāne.

Pensionētā Špoģu vidusskolas direktora Jāņa Belkovska misiju skolā turpina Ināra Ondzule, kas 19 gadus ir bijusi Kalupes pamatskolas direktore.

Vakara gaitā klātesošos ar koncertu priecēja mūziķis Dainis Skutelis ar grupu.

FOTOGALERIJA

Rakstiskās izsoles par telpu nomu SIA “Grīvas poliklīnika” rezultāti