Maļinovā notiks dienas nometne jauniešiem

AKTUĀLI

Jaunieši lielāko dzīves daļu pavada interneta vidē un mazāk laika pavada brīvā dabā vai nodarbojoties ar citām brīvā laika dažādošanas iespējām. Jauniešiem pagastos ir pieejamas dažādas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes – jauniešu pulcēšanās vietas, stadioni, sporta laukumi, amatiermākslas kolektīvi, bet jaunieši tās neizmanto un atstāj novārtā. Dienas nometnes galvenais mērķis ir triju dienu garumā veicināt jauniešu pašiniciatīvu nodarboties ar sportu un ievērot veselīgu dzīvesveidu,  rosināt jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu caur neformālo izglītību, rosināt lokālās piederības apziņas un patriotisma aktualizēšanu, stiprināšanu jauniešu vidū caur tautas dejām.
Dienas nometnes pirmajā dienā jaunieši pulcēsies Maļinovas saieta namā, kur arī norisināsies pārējo divu nometnes dienu aktivitātes. Jaunieši tiks iepazīstināti ar neformālās izglītības iespējām caur teorētiskām un praktiskām nodarbībām. Dienas otrajā daļā jaunieši caur dažādām aktivitātēm tiks iepazīstināti ar veselīga dzīvesveida veicināšanas iespējām savā ikdienā. Dienas nometnes otrā diena sāksies ar rīta rosmi, kas motivēs jauniešus iekļaut to savā ikdienas rutīnā. Caur praktiskām nodarbībām tiks turpināta tēma par veselīgu dzīvesveidu un tā iekļaušanu ikdienā. Savukārt, dienas otrajā daļā jaunieši tiks iepazīstināti ar tautas dejām, kas stiprina lokālo piederību un patriotismu.

Noslēdzošajā dienā jauniešiem būs iespēja piedalīties meistarklasē par ielu vingrošanu, ko pasniegs biedrība “Daugavpils ielu vingrotāji.” Meistarklasē jaunieši iepazīsies ar ielu vingrošana, tās principiem un praktiski varēs izmēģināt dažādas piedāvātās aktivitātes. Dienas nometnes noslēgumā jauniešiem tiks pasniegti apliecinājumi par dalību nometnē.

Dienas nometne norisānies Maļinovas pagasta saieta namā no 16. līdz 18.augustam.

Pieteikties aicināti tiek Višķu, Dubnas, Ambeļu un Maļinovas pagastu jaunieši vecumā no 13 no 18 gadiem.

Pieteikuma anketas tiek pieņemtas līdz 14.augustam (ieskaitot).

Pieteikuma anketa:  https://ej.uz/iespeja_tev_un_man

Tūrisma rallijs Bebrenē