Luknas ezera krastā ļaudis iegremdējās ledus aukstajā ūdenī

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada Višķu pagasta Luknas ezera piekrastē notika "Lielā ūdens iesvētīšana", kuras laikā vietējie ļaudis iegremdējās ūdenī, rodot miesas un gara stiprumu. Pareizticīgie un vecticībnieki šos svētkus tradicionāli svin 19. janvārī Kunga Jēzus Kristus kristīšanas dienā. Višķos iegremdēšanos ūdenī organizē jau vairākus gadus, tiesa gan Covid pandēmijas laikā un līdz šim gadam pasākums nenotika. Pasākuma organizēšanā palīdz Višķu pagasta pārvalde, bet ceremoniju vada Maskovskas Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo draudzes priesteris Georgijs Čekuševs.

Kunga Kristīšanas diena ir ievērojami pareizticīgo un vecticībnieku svētki. Ik gadu 19. janvārī ticīgie dodas uz dievnamiem pēc ūdens, cērt āliņģus un iegremdējas ūdenī. 2024. gadā Luknas ezera krastā tika izveidots altāris un svētgleznām, bet pirms peldes tika noturētas lūgšanas ar svētībām. Pie āliņģa tika izveidots ledus krusts, kas simbolizē Kunga Kristīšanas dienā ūdenim piemītošās dziednieciskās īpašības.

Maskovskas pareizticīgo draudzes priesteris G. Čekuševs uzsvēra - kaut gan pelde svētītajā ūdenī ir kļuvusi par mūsu ziemeļnieciskā reģiona tradīciju, pirms iegremdēties ir nepieciešams izvērtēt savu veselības stāvokli. Ticīgajiem šajā dienā nepieciešams iet pie grēksūdzes un piedalīties svētku dievkalpojumā.

Višķu pagasta pārvalde pasākuma dalībniekiem organizēja karstu tēju, pankūkas un izkarsēšanos sabiedriskajā pirtī.

Barikāžu aizstāvju atceres diena Lāču pamatskolā