Līksnas draudzes biedrība palīdz spodrināt savu dievnamu

AKTUĀLI

Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca ir viena no Augšdaugavas novada arhitektūras pērlēm, kas beidzamajos gados ir manāmi uzspodrināta. Pērn labiekārtota arī baznīcas apkārtne, izveidojot Jēzus Sirds 12 apsolījumu dārzu, kur ikviens var pakavēties, gremdējoties pārdomās. Gan dārza izveidē, gan citu darbu veikšanā milzīgs nopelns ir Līksnas draudzes biedrībai, kas meklē iespējas piesaistīt dažādu projektu līdzekļus.

Biedrība izveidota 2012. gadā, sekojot bīskapa Jāņa Buļa ierosinājumam draudzēm dibināt biedrības, lai var piesaistīt finansējumu baznīcu uzturēšanai. Jau pirmajā gadā biedrība iegādājās četrus parka soliņus. Pēc gada tika īstenots Lauku atbalsta dienesta projekts “Līksnas baznīcas akustikas uzlabošana” un saņemts finansējums 6132 eiro skanu, mikrofonu un sintezatora iegādei.

2015. gadā biedrība uzsāka ļoti vērienīgu darbu – baznīcas jumta remontu. Tika atbalstīts projekts un saņemti 5000 eiro būvprojekta «Līksnas baznīcas jumta konstrukciju pastiprināšana un seguma nomaiņa» izstrādei, bet jau pēc gada tapa arī pats būvprojekts, kas paredzēja jumta seguma nomaiņu veikt divos posmos - baznīcas centrālās jumta daļas jumta nomaiņa un apsīdas jumta un dekoratīvo elementu nomaiņa.

Biedrības vadītāja Elita Skrupska stāsta, ka 2018. gadā tika iesniegts pieteikums Sakrālā mantojuma programmai VKPAI, un tas tika atbalstīts, piešķirot maksimāli iespējamo summu - 100 000 eiro. Pirmās kārtas darbu veikšanai gan bija nepieciešami 174 685 eiro, lielu atbalstu sniedza Augšdaugavas novada pašvaldība, tika vākti ziedojumi. Atbalstīts pēc laika tika arī projekts jumta nomaiņas 2. kārtai, piešķirot šiem mērķiem 50 000 eiro. Kopumā darbi izmaksāja 84 274 eiro, un arī šoreiz saņemts atbalsts no pašvaldības un iedzīvotājiem. Abās kārtās būvdarbus veica SIA Defass.

Biedrības vadītāja Elita Skrupska ir patīkami pārsteigta par sabiedrības iesaisti un atsaucību, kā arī pateicas pašvaldībai par lielo ieguldījumu: “Kopš Līksnas baznīcas uzbūvēšanas, pa šiem 110 gadiem ir mainījušās vairākas paaudzes, bet šī mīlestība pret Dievu un savu dievnamu nav zudusi. Nāk jaunas paaudzes, varbūt skaitliski ne tik lielas, bet vēlme saglabāt dievnamu turpinās un nepazudīs. Līksniešu atsaucība, darboties gribēšana ir tas prieks un dzinulis, kas liek darīt un rada prieku. Tu saproti, kas tas, ko dari, nav vajadzīgs tikai biedrībai, bet visai draudzei.”

2021. gadā prāvestam Jānim Kolnam kopā ar biedrību radās doma baznīcas 110 gadu jubilejai par godu labiekārtot baznīcas apkārtni, purvainās pļavas vietā ierīkojot simbolisku Sirds dārzu. Tika iesniegts projekts partnerībai “Kaimiņi”, tas tika atbalstīts, ieceres īstenošanai saņemts atbalsts arī no pašvaldības, bet pērn jaunais dārzs svinīgi atklāts.  

Taču ar to biedrības ieceres vēl nav galā. Līdzās dievnamam atrodas kāda veca ēka, kuras vienā galā izvietots veikals. Elita Skrupska stāsta, ka šī draudzei piederošā ēka kādreiz bija apdzīvota, bet nu tā ir fiziski un morāli novecojusi, turklāt jumts ir ļoti bēdīgā stāvoklī. Draudze iecerējusi nomainīt jumtu veikala daļā, bet ar laiku sakārtot visu ēku, lai nākotnē tajā varētu rīkot kādus pasākumus. “Ēkas otrajā daļā varētu notikt dažādas lietas, esam domājuši pat par multifunkcionālu telpu, kur varētu būt ekspozīcija par baznīcas vēsturi, jo bieži brauc svētceļnieki, kuriem es tad stāstu, kas un kā te notiek. Te varētu būt fotogrāfijas un eksponāti. Tepat varētu ierīkot telpas bērnu nometnēm, guļamtelpu svētceļniekiem un nelielu virtuvi,” saka biedrības vadītāja. Ēkas jumta daļēju nomaiņu šogad atbalstījusi arī pašvaldība, piešķirot šiem mērķiem 3500 eiro.

Tālākā nākotnē biedrībai ir sapnis sakārtot arī blakus dievnamam esošo ēku, kur savulaik atradusies Līksnas pamatskola. Kopš skolas slēgšanas ēka stāv tukša, bet biedrības vadītāja domā, ka tajā varētu izveidot veco ļaužu māju.

Jāteic, ka biedrība aktīvi iesaistās svētceļojumu organizēšanā, uzņem svētceļniekus un paši dodas svētceļojumos, vada un dzied baznīcas korī, rīko Alfa kursus, Baznīcu nakts pasākumus, organizē Pirmās Svētās Komūnijas, bērnu nometnes un svētkus, organizē talkas. Pašlaik biedrībā darbojas sešas vietējās sievietes - Sintija Giptere, Liene Kapača, Aina Pabērza, Kristīne Kucina, Elīza Skrupska un Aiga Soma, kurai Elita nolēmusi nodot biedrības vadīšanu, ļaujot jaunākai paaudzei nākt talkā spodrināt dievnamu ar svaigām idejām un spēkiem.  

***

Līksnas draudzes biedrība šogad izvirzīta Augšdaugavas novada pašvaldības konkursa “Saimnieks 2023” nominācijā “Gada rosīgākā biedrība”.

Teksts, foto: Inese Minova

9. un 10. septembrī aicina doties garšas ceļojumā uz Augšdaugavas novadu