Līksna – Viedais ciems 2024

AKTUĀLI

27. un 28. jūnijā Bebrenē notika Latvijas lauku kopienu un viedo ciemu forums “Kopienu Persilāde 2024”, kas pulcēja vairāk nekā 150 aktīvus, patriotiskus un radošus cilvēkus.

“Persilādē” tika apskatītas dažādas tēmas, kas šodien ir aktuālas Latvijas lauku iedzīvotājiem. Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe aicināja Latvijas aktīvās kopienas vairāk sadarboties ar savām pašvaldībām, lai sasniegtu augstākus mērķus savas vietas attīstībā. Viņš uzsvēra, ka Augšdaugavas novadā jau ir laba sadarbība pašvaldībai ar vietējām kopienām, biedrības var saņemt finansiālu atbalstu ieceru īstenošanai savā pagastā.

Paneļdiskusijā “Kā veidot pašpietiekamu un spēcīgu kopienu?”, piedaloties dažādu jomu ekspertiem, tika iztirzāts, kādi ir spēcīgas un pašpietiekamas kopienas priekšnosacījumi. Diskusijā izskanēja dažādi viedokļi, bet kopsaucējs ir viens - šobrīd ir laiks, kad pasaule ļoti ātri virzās uz priekšu un vairs nevar sēdēt un gaidīt, kad valsts vai pašvaldība kaut ko iedos. Katram cilvēkam ir jāveido vide sev apkārt, jārīkojas, lai veicinātu gan savu labklājību, gan attīstību. P.Dzalbe stāsta: “Gribu uzteikt cilvēkus, kas ir izkāpuši no šablondomāšanas, kas nedomā, ka viņiem kaut kas pienākas no pašvaldības vai no valsts. Šie cilvēki veido savu ceļu, savu domāšanu, veido kopienu apkārt sev un mēģina iesaistīt valsti un pašvaldību uz sadarbības principa.” Izpilddirektors teic, ka bieži var dzirdēt vārdu salikumus “austrumu pierobeža” un “austrumu kaimiņi”, bet teic, ka mēs, Augšdaugavas novada iedzīvotāji, esam pašpietiekami, mums ir pietiekami pašapziņas, lai dzīvotu šeit, veidotu kopienas un attīstītu to infrastruktūru, kas ir pie mums, neskatoties ne uz kādām grūtībām. Augšdaugavas novadā ir ļoti dažādi cilvēki, vienkopus dzīvo vairāku tautību un mentalitāšu ļaudis: “Vai tā būtu Sēlijas puse vai Latgales puse Augšdaugavas novadā, mēs esam dažādi. Mēs esam no tīri latgaliska ciema līdz tīri baltkrieviskam vai vecticībnieku ciemam Latgales pusē. Tāpat mēs esam no tīra sēļu ciema līdz tīram krievu ciemam Sēlijas pusē. Katra no šīm kopienām veido gana interesantu vidi un pasākumus, kurus ir vērts apmeklēt, ir vērts braukt un pasmelties starpkultūru kopienās idejas tālākai attīstībai.” P.Dzalbe teic, ka ir vērojama dažāda cilvēku aktivitāte – ir kopienas, kur cilvēkiem nav intereses un vēlmes darboties, bet ir kopienas, kur cilvēki aktīvi darbojas, viņiem ir radīšanas domāšana. Cilvēki mēģina radīt, pat neskatoties uz to, ka “uz sitiena” nav pieejams līdzfinansējums no pašvaldības vai nav zināms, kādu Eiropas finanšu instrumentu labāk pielietot, bet tajā pat laikā šiem cilvēkiem ir pats galvenais – ir sēkla, kuru iesēj kopiena, kopā sanākot un domājot. Izpilddirektors teic: “Lai sasniegtu jebkuru mērķi, vajag pēc iespējas vairāk līdzīgi domājošu cilvēku. Dažreiz ir vajadzīga tā viena skabarga, kura dzen uz priekšu kopēja mērķa labad.”

Līksna ir kļuvusi par Viedo ciemu!

28. jūnijā “Kopienu Persilādē 2024” notika atpazīstamības zīmju “Viedais ciems 2024” pasniegšanas ceremonija. Šogad “Viedā ciema” statusu ieguva 8 vietas Latvijā, Augšdaugavas novadā tā ir Līksna. Kopienu izvērtēšanā piedalījās 13 eksperti, pārstāvot Latvijas Universitāti, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Dabas fondu, Valsts Lauku tīklu un Latvijas Pašvaldību savienību. Kopš šī gada jūnija Latvijā ir 32 viedie ciemi.

Partnerības “Kaimiņi” koordinatore Inga Krekele teic, ka 2005. gadā Līksnas jaunieši ieguva Latvijas lepnuma balvu, bet šodien, kad šie jaunieši ir izauguši, dibinājuši savas ģimenes un atgriezušies savā dzimtajā pusē, iegūst Viedā ciema atpazīšanas zīmi. Viņi veido Līksnu par labāko vietu, kur dzīvot, strādāt un svinēt svētkus.

Līksnas kopienas mērķi ir veidot vienotu zaļā dzīvesveida kopienu, apzinot kopienas problēmas un izaicinājumus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti laukos. Veicināt teritorijas, kultūras, sociālās vides un ekonomikas attīstību, ieviešot inovācijas, kas nodrošinās ilgtspējīgu un labvēlīgu vidi jaunajām un esošām ģimenēm ar bērniem. Līksnas vieduma atslēga ir skaista vide, lauku unikalitāte, pilsētnieku integrēšana latviskā lauku vidē dažādos pasākumos, augsts radošais potenciāls, dzimtu tradīcijas, izteikts lokālpatriotisms un latgalieša dzīvesziņa.

Latvijas lauku kopienu un viedo ciemu forumā varēja ne tikai diskutēt, mācīties un uzzināt jaunas lietas, bet iepazīties arī ar Bebrenes šarmu, gūt pierādījumu tam, ka ne velti arī Bebrene 2021. gadā ieguva Viedā ciema atpazīšanas zīmi. Neizmērojama sirsnība un cilvēku atvērtība aicināja iepazīt Bebreni gan kultūras, gan vēsturiskā, gan gastronomiskā ziņā.

Latvijas lauku kopienu un viedo ciemu forums “Kopienu Persilāde 2024” notika, pateicoties biedrības “Latvijas Lauku forums”, partnerības “Kaimiņi”, Augšdaugavas novada pašvaldības, Bebrenes apvienības pārvaldes un Bebrenes VP vidusskolas sadarbībai.

Vieds ciems – viedi cilvēki, viedi cilvēki – vieda Latvija!

Teksts, foto: Māra Multiņa

Augšdaugavas novada amatiermākslas kolektīvi spēlēja kāzas Sēlijā