Augšdaugavas novada amatiermākslas kolektīvi spēlēja kāzas Sēlijā

AKTUĀLI

29. jūnijā Jaunjelgavā ar koncertiem un citām aktivitātēm norisinājās IX Tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā”. Šogad svētku stāsts tika ritināts kā cilvēcīgu attiecību saspēle tautas mūzikā, dejā un mākslā, krāsās un garšās par mūžīgo tēmu – mīlestību. Visas dienas garumā tika spēlētas kāzas Sēlijā. Rīts sākās ar vokālo ansambļu koncertiem baznīcās “Rīta svētība”. Daugavmalas kuģīšu piestātnē turpinājumā notika tautas mūzikas ansambļu un folkloras kopu koncerts “Lūkošanās un derības”. Jaunjelgavas tūrisma informācijas punktā varēja vērot tautas lietišķās mākslas studiju un amatnieku darinājumus “Pūra izrādīšana”. Vecpilsētas parkā notika deju lielkoncerts “Spēlēsim kāzas Sēlijā”, kur Augšdaugavas novada deju kolektīvi piedalījās ar īpašu deju uzvedumu (horeogrāfe Aija Daugele). Pūtēju orķestri spēlēja koncertā “Rūgts jaunam pārim!”. Turpinājumā visi dalībnieki devās Svētku gājienā, kas noslēdzās ar Svētku lielkoncertu “Mīlestības jūrā”, kurā piedalījās kori un deju kolektīvi. Koncerts noslēdzās ar Mičošanu - ugunskura kuršanu, līgošanu un zaļumballi ar grupu “Rikši”.

Svētkos piedalījās 14 Augšdaugavas novada amatiermākslas kolektīvi: Ilūkstes Kultūras un mākslas centra jauniešu deju kolektīvs “Ance” (vadītāja Aina Ozoliņa), vidējās paaudzes deju kopa “Pilskalne” (vadītāja Antonija Stalidzāne), senioru deju kolektīvs “Ozolzīles” (vadītāja Sandra Stašāne), jauktais  koris “Lašu koris“ (vadītāja Maija Žigajeva), pūtēju orķestris “Sēlija” (vadītājs Dzintars Ķīsis), vokālais ansamblis “Lilija”(vadītāja Lilija Kuciņa), apvienotais Dvietes pagasta Kultūras nama amatierteātris “Nebēdnieki” (vadītāja Virgīnija Fjodorova) un Ilūkstes Kultūras un mākslas centra amatierteātris “Tādi esam”(vadītāja Indra Madarniece), Bebrenes pagasta Kultūras nama senioru vokālais ansamblis “Sarma” (vadītāja Gunta Radzoba), Bebrenes pagasta Kultūras nama folkloras kopa “Ritam” (vadītāja Gunta Radzoba), Bebrenes pagasta biedrības “Spole” rokdarbu kopa “Māra”(vadītāja Olga Dogžina), Dvietes pagasta Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dviete” (vadītāja Anita Meikšāne), Sventes pagasta Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ezerzvani” (vadītāja Oksana Petaško), Subates Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Sonāte” (vadītāja Gunta Radzoba). Kopā piedalījās 188 Augšdaugavas novada amatiermākslas kolektīvu dalībnieki.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Saulīte
Augšdaugavas novada Kultūras centra ”Vārpa”
Vecākā kultūras darba vadītāja
Tālr.: 26362572, 65431867
E-pasts: kristine.saulite@augsdaugavasnovads.lv

Aicina uz vasaras balli Maļinovā