Lieldienu pasākums Medumu bērniem “Kvests ar Oliņu”

AKTUĀLI

11. aprīlī plkst. 13.30 pie Medumu Tautas nama (slikta laika gadījumā Tautas nama zālē) notiks Lieldienu pasākums Medumu bērniem “Kvests ar Oliņu”. Kopā ar Oliņu,  bērni varēs doties orientēšanās spēlē, izstaigājot noteiktu teritoriju un pildot uzdevumus. Galvenā kvesta balva - saldumi! Pēc pasākuma bērniem būs iespēja iejusties aktieru lomā un izspēlēt Lieldienu pasaku par draudzību.

Pasākums tiks filmēts un fotografēts.

Sagatavoja Medumu kultūras darba vadītāja Anita Drozdova

Lielais Augšdaugavas musturdeķis tiks pārstiepts pāri Daugavai