Lieldienu aktivitātes Špoģu vidusskolā

Izglītība

Lieldienas ir saules svētki, dabas atmodas svētki. Siltie saules stari pamodina darbīgās skudras un rosīgās kamenes. Savas zilās actiņas pretī saulītei paver vizbulītes, bet gaisu pieskandina gājputnu dziesmas. Arī cilvēka ķermenis pēc ziemas stinguma prasās pēc uzmodināšanas, tāpēc Lieldienas saistās ar dažādām jautrām izdarībām – mīklu minēšanu, šūpošanos, dziedāšanu, rotaļām, olu kaujām un citām. Lieldienu nedēļā notika dažādas aktivitātes pirmskolas izglītojamajiem, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolēniem.

Špoģu vidusskolas sākumskolēni Lieldienu zaķi gaidīja ar nepacietību, jo bija saņēmuši ziņu par raibā zaķa nedēļu. Tad nu visu nedēļu skolēni visādi centās pielāgoties zaķa prasībām - vienu dienu nāca dzeltenās drēbēs, otru- sārtos toņos, trešā diena pavisam pavasarīgi un raibi kā Lieldienu olas! Ceturtdienā, kad visā skolā valdīja Zaļās ceturtdienas spodrības diena, skolēni attiecīgi arī pielāgojās- vilka zaļās drēbes. Un ko izdarīja Lieldienu zaķis? Atnāca pilnīgi balts kā ziema un izvilka sākumskolēnus uz jautrajām Lieldienzaķa izdarībām skolas pagalmā! Zaķis bija izvietojis vairākus celmus, pie kuriem bērni atrada dažādus jautrus zaķu uzdevumus. Skolēniem bija jāsaliek Lieldienu kartiņu puzles, kas prasīja vērību un uzmanību. Precīzā zaķa uzdevums bija Lieldienu olu ķeršanas un mešanas stafete. Gudrais zaķis bija sagatavojis latviešu Lieldienu tautasdziesmu uzdevumu. Jancīgais zaķis samainījis vietām un mūsdienīgojis Lieldienu ticējumus. Lecīgais zaķis, protams, visus vedināja izlēkāties jautrā stafetē. Skolēni ar sajūsmu izbaudīja Lieldienu pasākumu ārā, pirmajam pavasara siltumam un saulītei uzgavilējot ar skaļiem smiekliem, uzmundrinājumiem un prieku par kopā būšanu.

Špoģu vidusskolas 5.-8. klases skolēni pasākumā “Man atnāca Lieldieniņa ar raibām oliņām” iepazinās ar Lieldienu ticējumiem, aktīvi iesaistījās mīklu minēšanā un dažādās spēlēs. Piemēram, komandu spēlē, kurā uz ātrumu vajadzēja salikt ar Lieldienām saistītos vārdu, vai arī tēlot zaķus, kuri satiekas uz šauras taciņas. Kurš kuram ceļu dos? Tas, kurš zaudēs spēlē “Šķēres, akmens, papīrīts”! Pasākumā valdīja liela jautrība, un var droši teikt – gulētāju nebija!

Pasākumā "Lieldienu prieki" 9.-12.klašu skolēnu komandas varēja sacensties zināšanās par šiem svētkiem interaktīvā Kahoot-viktorīnā. Viktorīnā tika piedāvāti  neparasti un interesanti fakti par Lieldienām. Lai jautrāk pavadītu laiku, komandām tika piedāvāti dažādi konkursi: Lieldienu tradīcijas, Krāsainie vārdi, Veiklākie olu nesēji , Ātrrunāšanas konkurss - Mēles mežģis, Lieldienu ticējumi un Olu ripināšanas sacensības. Par pareizajām atbildēm un uzvaru daudzos konkursos Lieldienu zaķis atnesa saldas dāvanas. Pasākums izvērtās ļoti priecīgs, kā tam īstās Lieldienās arī jānotiek.

Špoģu vidusskolas skolotājas Guna Pētersone, Valentīna Ivanova, Svetlana Surgutova

Stādu un košumkrūmu akcija ”Kas vienam lieks, citam prieks!”