Lieldienas Subatē

AKTUĀLI

Lieldienu rīts Subatē bija saulains, pie zilajām rīta debesīm nemanīja neviena mākonīša. Dzidrajā rīta gaisā līksmi skanēja baznīcas zvani un dziesma “Priecīga mums ir šī diena”. Katoļu draudzes svētku procesija devās pa Subates Tirgus laukumu. Pēc laika arī luterāņu dievnama zvans ieskandināja svētkus.

Jauka ģimeniska kopā sanākšana pēc dievkalpojuma pie svētku galda, olu kaujas, silta tēja- un lūk, jau varēja doties uz Subates kultūras namu. Te kultūras nama amatierkolektīvi bija sarūpējuši koncertuzvedumu “Rūķu Lieldienu nedarbi”. Bērni un pieaugušie amatiermākslinieki visus klātesošos aicināja kopīgās rotaļdejās. Pats Lieldienu Zaķis bija ieradies. Liels bija prieks to samīļot, paraustīt aiz ļipas, nofotografēties kopā.

Pēc koncerta mazie un lielie uzkavējās kinoseansā “Zelta Lieldienas”.

Vakarā kultūras namā notika deju balle. Pēc ilgā, aptuveni divu gadu pārtraukuma visi bija sailgojušies pēc kopīga, lustīga dejošanas. Liels bija satikšanās prieks un raits, nenogurstošs deju solis ar grupu “”Inteligent”.

Padies visiem, kuri uzticīgi nāk un apmeklē Subates KN rīkotos pasākumus, paldies amatierkolektīvu dalībniekiem par radošo degsmi un izturību pandēmijas laikā. Mīļš paldies Lieldienu Zaķim par dāvāto prieku. Balles dejotāji un muzikant- paldies jums, ka jautri iedancojāt Lieldienas un pavasari. Saglabāsim šo svētku prieku sirdī, lai viegls ikdienas solis!

Subates KN vadītāja  Gunta Okmane

Pavasara gadatirgus un Donoru diena Subatē