Laucesas pamatskolas skolēni ceļo ar „Latvijas skolas somu”

Izglītība

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros Laucesas pamatskolas skolēni apmeklēja Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja piedāvāto muzejnodarbību „Senā skola.” Gide pastāstīja par senās skolas vēsturi 19.gs. - 20.gs. pirmajā pusē. Skolēni uzzināja  kādas bija mācību stundas senos laikos, kādi bija uzvedības noteikumi skolā? Ar ko atšķiras senā skola no mūsdienu skolas? Skolēni kopā ar gidi pētīja dažādus senus izglītības dokumentus: dienasgrāmatas, liecības un atestātus. Arī mūsu skolēniem tika organizētas dažas mācību stundas: glītrakstīšana, aritmētika un zīmēšana. Skolēniem bija piedāvāti vēstures periodam atbilstoši rakstāmpiederumi: spalvaskāti un tinte. Pēc tam zīmēšanas stundā visi zīmēja ar ogli. Muzejnodarbība bija ļoti interesanta un izzinoša.

Skolotāja Marija Petrovska

Panākumi VI Starptautiskajā gleznošanas konkursā ”Vilnis Lielupē”