Laucesā iesvētīja Polijas Leģionu karavīru atjaunotās atdusas vietas

AKTUĀLI

29.oktobrī Laucesā notika svinīgs dievkalpojums, kas tika veltīts par godu 1919. gadā kritušo Polijas Leģionu karavīru piemiņai. Dievkalpojumā un atjaunoto Polijas leģionu kapavietu iesvētīšanā piedalījās Polijas Republikas vēstniece Latvijā Monika Mihališina, PR Konsuls M. Hejduk – Gromek un citas augstas Polijas Republikas amatpersonas, kā arī Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Kultūras ministrijas pārstāvji, garīdznieki, LR Zemessardze, Polijas Armijas Godasardzes bataljons, Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļa “Promeņ”, Daugavpils novada un pilsētas vadība, kā arī vietējie iedzīvotāji. Dievkalpojumu celebrēja Jelgavas diacēzes bīskaps Eduards Pavlovskis.

Laucesas katoļu kapos atdusas par Latgales atbrīvošanu kritušo Polijas leģiona I divīzijas karavīri, kurus vadīja ģenerālis Edvards Ridza – Smilga. Leģionāri krituši 1919. gada 27. un 28. septembrī un 1920. gada janvārī cīņās par Grīvas tiltu. Grīvas un Daugavpils kaujā, kurā krita Laucesā apglabātie poļu karavīri, izdevās piespiest lieliniekus atkāpties pāri Daugavai, tomēr šis manevrs nebeidza karu. Latgales teritorijā joprojām noritēja sīva cīņa ar boļševikiem. Uzvara kļuva iespējama, pateicoties Latvijas un Polijas militārajai savienībai, ko nostiprināja 1919. gada 30. decembrī parakstītā vienošanā. Saskaņā ar šo vienošanos, 1920. gada 3. janvārī poļu un latviešu karaspēks sāka kopīgu uzbrukumu, kura rezultātā Latgale tika atbrīvota no lielinieku varas. Tā saucamajā “Latgales kampaņā” cīnījās apmēram 95 tūkst. poļu karavīri un vairāk nekā 1500 no viņiem atdeva savas dzīvības par Latvijas neatkarību.

1919.gada rudenī Laucesas kapos tika apglabāti 65 Polijas armijas karavīri. 1995. gadā Daugavpils rajona pašvaldība sadarbībā ar Poļu kopienu atjaunoja zemes kapu kopas, novietoja metāla krustu un akmeni ar piemiņas uzrakstu. 2017. gada 21. oktobrī apbedījuma vietā tika guldītas vēl deviņu Polijas armijas karavīru mirstīgās atliekas, kuras tika atrastas un identificētas arheoloģisko izrakumu pētījumu laikā 2016.-2017. gadā. Karavīru vietu apbedījumu atjaunošanas darbi Laucesā noritēja 2017.-2018. gadā, pateicoties Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrijas un fonda "Pomóc Polakom na Wschodzie" (“Palīdzība poļiem Austrumos”) finansiālajam ieguldījumam.

Pēc Sv. Mises un sekojošām amatpersonu uzrunām, ceļš militārā orķestra pavadībā turpinājās uz karavīru kapavietām, kur tās iesvētīja bīskaps E.Pavlovskis. Uz piemiņas akmens tika nolikti ziedi un, godinot kritušos, tika izšautas goda zalves.

Pēc Laucesas apmeklējuma, Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” notika koncerts par godu Polijas valsts neatkarības simtgadei, kā arī tikšanās ar vietējo poļu diasporu.

FOTOGALERIJA

Komiteju sēdes