Komiteju sēdes

Pagastu un pilsētu ziņas

1.novembrī notiks komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde – plkst. 10.30

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 11.00

Tautsaimniecības  komitejas sēde – plkst.11.30,

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30.

 

 

Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti