Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils – Ilūkstes novadu komitejas 18. pārvēlēšanas konference

AKTUĀLI

Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils – Ilūkstes novadu komitejas 18.pārvēlēšanas konference pulcēja 103 delegātus. Pārvēlēšanas konferences tiek organizētas reizi četros gados, kuru laikā tiek pārvēlēta organizācijas vadība, padomes sastāvs, tiek prezentēta atskaite par pārskata periodu un notiek debates par mērķiem nākamajā plānošanas periodā.

Klātesošos LSK biedrus sveica Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika un Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Reinis Līcis. Vanda Kezika savā uzrunā norādīja, ka LSK kā organizācija šajos gados ir tiktāl izauguši, ka būtu spējīgi uzņemties jaunas novadam un visai valstij aktuālas funkcijas. “Mums šobrīd rit interesants Eiropas fondu atbalstīts veselības veicināšanas projekts, kurā jūs sekmīgi varētu iesaistīties, organizējot seminārus un nodarbības ar dažādiem speciālistiem. Otra svarīga problēma pašvaldībā ir dārgie detoksikācijas palātas pakalpojumi – par vienu dienu reģionālajā slimnīcā pašvaldība maksā 32,98 eiro, kas ir liels robs budžetā. Sadarbībā ar pašvaldību, varētu atjaunot atskurbtuves, kā to ir izdarījušas LSK komitejas Preiļos, Ludzā, Rīgā. Piemēram, Preiļos šāds pakalpojums maksā nedaudz virs 20 eiro. Un trešais aktuālais jautājums ir deinstitucionalizācijas process, īpaši tas skar Kalkūnes bērnu aprūpes centru. Šis process nozīmē, ka turpmāk bērniem nebūs atļauts uzturēties vienā ēkā ar pieaugušajiem. Valstī jau šobrīd ir pieredze, ka LSK ar pašvaldības atbalstu sniedz pakalpojumus šādiem smagi slimiem bērniem. Protams, šie jautājumi nav izlemjami vienā dienā,” mudināt uz pārdomām aicināja V.Kezika. Savukārt Reinis Līcis pateicās LSK, kuri nereti sniedz iedzīvotājiem palīdzību tajās jomās, kur Sociālais dienests nespēj palīdzēt. R.Līcis atgādināja, ka visticamāk nākamgad LSK Ilūkstē varēs pārcelties uz jaunām, gaišām telpām.

LSK Daugavpils – Ilūkstes novadu komitejas priekšsēdētāja un Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova pateicās pašvaldībām par labo sadarbību, kā arī sniedza klātesošajiem plašu atskaiti par paveikto no 2013.līdz 2017.gadam.

Ikdienā komiteja iesaistās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, sociālo jautājumu risināšanā, pirmās palīdzības sniegšanas apmācībā, bezatlīdzības asins donoru kustībā un tās veicināšanā.

Šodien novadu komitejā strādā 2 atalgoti darbinieki - izpilddirektors un biroja administratore. Komiteja apvieno 23 Sarkanā Krusta nodaļas ar 438  biedriem. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir  samazinājies nodaļu skaits par divām. Diemžēl, līdzīgi kā iedzīvotāju skaits, samazinās arī biedru skaits – 2013.gadā bija 665 biedri, 2017.gadā – 486.

Veselības un sociālo aprūpi mājās veica 20 aprūpētāji. Aprūpētāji palīdzēja novadu vientuļajiem iedzīvotājiem telpu uzkopšanā, produktu un medikamentu piegādē, nokļūt pie ārsta, palīdzot nomazgāties un citos pakalpojumos. Nomas pakalpojumus (kruķus, staiguļus, daudzfunkcionālās gultas un tt.). izmantoja 790 cilvēki Būtiska loma ir arī humānai palīdzībai, kas tiek saņemta no ārvalstu organizācijām un LSK sekretariāta. Pēdējo gadu laikā humānā palīdzība sniegta 26 892 cilvēkiem uz kopējo vērtību 10 000 eiro.

Kopš 2006. gada komiteja ir iesaistījusies Eiropas Komisijas pārtikas  programmā “Pārtikas produktu piegāde vistrūcīgākajām personām”. Ir izveidoti 28 izdales punkti, maznodrošinātie iedzīvotāji saņēma 433 283 pārtikas pakas.

Vēsturiski, viena no galvenajām SK darbības jomām ir pirmās palīdzības sniegšanas apmācība dažādām sabiedrības grupām. Iegūto zināšanu nostiprināšanai katru gadu tiek organizētas novadu skolēnu PP sniegšanas sacensības. Vienpadsmito gadu pēc kārtas 1. vietas ieguvēja ir Zemgales vsk. komanda. Šī komanda aizstāv komitejas godu republikas pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās. Kopā pirmajā palīdzībā pārskata periodā apmācīti 1986 cilvēki.

Novadu komitejā darbojas 3 veselības istabas – Ilūkstē, Naujenē un Demenē.  Četru gadu laikā veselības istabās saņēma konsultāciju  8 963 iedzīvotāji. 

Komitejas darbs saistās ar asins donoru kustību. Novadu komiteja savā darbībā katru gadu sagatavo aptuveni 2359,35 litrus donoru asiņu. Tika noorganizētas 92 donoru dienas. Novados kopā ir vairāk kā 1 000 asins donori un 25 donoru dinastijas.  Īpašu atbalstu donoriem sniedz Daugavpils un Ilūkstes novadu domes, piemaksājot katram asins donoram 6 EUR par nodošanas reizi.

LSK organizācijā brīvprātīgo kustība ir visplašākā starp citām nevalstiskajām organizācijām valstī.  Darbā ir iesaistīti  92 brīvprātīgie, no kuriem 48 darbojas aktīvi.

Veiksmīgi norit darbs ar LSK Jaunatni, kurā darbojas  Kalupes jaunieši, ko vada jauniešu speciāliste Iveta Poplavska, koordinatore - sociālā darbiniece Ligita Liepiņa. Jaunieši iesaistās pirmās palīdzības sacensību organizēšanā, SK ideju popularizēšanā, asins donoru kustības veicināšanā, pašiem kļūstot par donoriem.

Šo gadu laikā realizēti arī vairāki nozīmīgi projekti - “Sadosimies rokās līdzcilvēku palīdzībai un aprūpei”, “Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī” un “Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai”.

Pēc atskaites, konferences darba kārtības turpinājumā notika novadu komitejas priekšsēdētājas un padomes sastāva vēlēšanas. Par SK komitejas priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēta Anna Jegorova. Padomes sastāvā tika ievēlēta Anna Jegorova, Ērika Naglinska (Daugavpils un Ilūkstes novadu LSK komitejas izpilddirektore), Laura Jakovļeva (Daugavpils un Ilūkstes novadu LSK komitejas biroja darbiniece), Liene Greļevska (Ilūkstes novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece), Zanda Lisovska (Eglaines pagasta kultūras pārvaldes darbiniece), Lorija Kaminska (Ilūkstes novada SK brīvprātīgā), Alla Livčāne (Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks), Iveta Poplavska (Jaunatnes LSK nodaļas vadītāja) un Ingūna Svarāne (Ilūkstes novada Sociālā dienesta vadītāja).

Finansu komisijā tika apstiprināta Jeļena Krjaukle, Terēze Strode un Irēna Matule.

Saskaņā ar pārstāvniecības normām, novadu komiteja ievēlēja arī 5 delegātus, kas dosies uz LSK 18.kongresu š.g. 27.novembrī. Tie ir Anna Jegorova, Ingūna Svarāne, Jeļena Krjaukle, Iveta Poplavska un Ērika Naglinska.

Noslēgumā Anna Jegorova pateicās pašvaldību domju vadībai, sociālajiem darbiniekiem, izglītības pārvaldes darbiniekiem, pagastu pārvalžu vadītājiem, medicīnas darbiniekiem, pensionāru biedrību vadītājiem un aktīvajiem brīvprātīgajiem par līdzdarbību un palīdzību LSK svētīgajā darbā.

FOTOGALERIJA

 

Pasākums "Zelta rudens" Maļinovā