Pasākums “Zelta rudens” Maļinovā

AKTUĀLI

Saulainā 25. oktobra pēcpusdienā daudzi Maļinovas pagasta cilvēki steidzās uz pagasta saieta namu, lai piedalītos pasākumā "Zelta rudens", kas tiek rīkots katru gadu pagasta senioriem un cilvēkiem ar īpašam vajadzībām. Pasākumu ieskandināja pagasta vokālie ansambli "Ivuški" un  "Avenes". Sirsnīgi tika sagaidīti vietējie pašdarbnieki: Zoja Markelova, Dmitrijs Karpečkovs. Maļinovas pagasta saieta nams pateicas Kalupes pagasta vīru vokālajam ansamblim "Čvartaks" par aktīvu piedalīšanos pasākumā. Laiks pagāja ātri - gan rotaļas, gan loterija un cita veida aktivitātes neļāva garlaikoties nevienam.

Paldies visiem pagasta senioriem par ieguldījumu pagasta dzīves veidošanā, par rūpēm un pieredzi, ko sniedzat saviem tuviniekiem un līdzcilvēkiem. Lai ir stipra veselība, možs gars un dzīvesprieks!

Informāciju sagatavoja:
Maļinovas pagasta saieta nama vadītāja Jeļena Vasiļjeva

Valda Grebeža keramikas izstāde Latgales Centrālajā bibliotēkā