Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi

Izglītība

Ir noslēgusies Augšdaugavas novada Izglītības iestāžu bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursa un tērpu skates “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” 1. kārta un reģionālā kārta.

Konkurss tiek rīkots ar mērķi stiprināt bērnu un jauniešu patriotismu un valstisko apziņu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, veicināt radošo spēju attīstību un iniciatīvu izteikt sevi ar dažādiem mākslas izteiksmes līdzekļiem, kā arī sniegt iespēju konkursa un tērpu skates dalībniekiem piedalīties VI Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla „Toņi un pustoņi” mākslas programmās.

Risinot bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursa un tērpu skates tēmu „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”, dalībnieki savos darbos akcentēja savai dzīvesvietai (pagastam, novadam, pilsētai, Latvijas vēsturiskajai zemei) raksturīgo:

• vidē,

• dabā,

• kultūrā (māksla, arhitektūra, mūzika utt.),

• vēsturē (visa veida kultūrvēsturiskais mantojums, folklora, etnogrāfija utt.),

• valodā (dialekti, valodas īpatnības mūsdienās, rakstu zīmes utt.),

• sabiedrībā un tās norisēs pagātnē un mūsdienās,

• nākotnes vīzija par Latviju (novadu, pilsētu, pagastu, skolu utt.).

Pavisam novada konkursam 1. kārtā tika iesniegti 75 vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi un 2 tērpu kolekcijas.

Konkursa 1. kārtai iesniegtos darbus vērtēja eksperti:

Una Gura – māksliniece, Mākslu izglītības kompetences centra “Daugavpils dizains un mākslas vidusskolas Saules skola” un Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotāja; Olga Gžibovska – Augšdaugavas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes māksliniece; Ināra Onzule – Augšdaugavas novada kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinatore.

Eksperti, izvērtējot iesniegtos darbus pēc nolikumā norādītajiem kritērijiem, izvirzīja 23 darbus un 2 tērpu kolekcijas 2. kārtai – reģionālajai, kura noritēja 20. aprīlī Daugavpilī (to organizē Daugavpils bērnu un jauniešu centrs “Jaunība” sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru).

Visi Latgales reģiona iesniegtie darbi bija izkārtoti krāšņā izstādē Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā, savukārt Daugavpils Valstspilsētas pašvaldības iestādē “Vienības nams” notika 11 tērpu kolekciju skate, kurā Augšdaugavas novadu pārstāvēja Zemgales vidusskolas pulciņa “Kolorīts” (skol. Tatjana Kavševiča) un Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra Šūšanas un aksesuāra dizaina un Dizaina studijas (skol. Aija Čunčule, Tatjana Mašņuka) dalībnieki.

2. kārtas komisija, izvērtējot darbus un tērpu kolekcijas, labākos izvirzīja uz 3. kārtu. Augšdaugavas novadu 3. kārtā pārstāvēs abas tērpu kolekcijas: Mežģīnes no “Sēļu istabas” pūra lādes (Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs) un Daugavas loki (Zemgales vidusskola) un 9 vizuāli plastiskās un vizuālās mākslas darbi: Svētku koncerts (Aleksandrs Bobikovs, Kalupes pamatskola), Mana pasaule (Ilva Užule, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs), Redz, kur skaisti čigāniņi Ziemassvētku vakarā (Dagmāra Dumbra Dumbrovska, Ilūkstes Raiņa vidusskola), Dziesmu spēks (Kamilla Gulbinska, Sventes vidusskola), Viens mirklis Ilūkstē (Odrija Purvinska, Ilūkstes Raiņa vidusskola), Sēlijas tautumeita (Samanta Saveļjeva, Sventes vidusskola), Pavasara toņi Dvietē (Anna un Marta Stašānes, Ilūkstes Raiņa vidusskola), Tautumeitas (Angelīna Minkeviča, Sventes vidusskola), fotogrāfija Vakara krāsas (Jelizaveta Kurakina, Špoģu vidusskola).

1. kārtai iesniegti darbi, kuri netika izvirzīti uz 2. kārtu, ir apskatāmi izstādē, kura izvietota Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā 2. stāvā (Rīgas ielā 2). Tā būs apskatāma līdz jūnijam.

Konkursa 3. kārta notiks 3.jūnijā Rīgā, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”: mākslas darbu izstāde „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” – no 2023. gada 22. maija līdz 4. jūnijam, bet tērpu kolekciju finālskate - 3.jūnijā.

Paldies visiem dalībniekiem un skolotājiem par ieguldīto darbu, laiku, lai taptu skaisti un krāšņi darbi!

Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes metodiķe Inese Zuģicka

Lielā Talka Ilūkstes PII "Zvaniņā"