Lielā Talka Ilūkstes PII “Zvaniņā”

Ilūkste

Laikā no 12.04. līdz 14.04. Lielās Talkas ietvaros visi mūsu iestādes bērni kopā ar skolotājām, skolotāju palīgiem sakopa savus laukumiņus un nojumītes. Tika grābta vecā zāle ar grābeklīšiem, organizēta rotaļlietu šķirošana un izvešana līdz iestādes konteinerim. Ar domu, ka tīrībai ir jāsākas no saviem laukumiņiem, savācām kopā ar sniegu atkusušās pērnā gada rudens atbalsis. Visi kopā piedalījāmies dabas atmodas skaistuma veidošanā, pēc kura ainava mums apkārt pavērās pavasarīgi zaļāka, svaigāka un saulīte, šķiet, uzspīdēja spožāk. Bērniem bija liels prieks un gandarījums piedalīties Lielās Talkas pasākumā, kas veicināja pilsonisko līdzdalību iestādes dzīvē, saudzīgu attieksmi pret dabu

Lai iestādes teritorija būtu vēl skaistāka, pavasarīgi pievilcīgāka, skolotāja L.Geceviča, logopēde I.Sarbaja un remontstrādnieks I.Grigorjevs izveidoja dekoratīvus ziedus

Paldies visiem iestādes darbiniekiem un audzēkņiem par ieguldījumu tuvākās apkārtnes sakopšanā, pavasarīgas, iedvesmojošas un siltas noskaņas radīšanā.

Ilūkstes PII "Zvaniņš" vadītājas vietniece izglītības jomā V.Vanagele

Augšdaugavas novada pašvaldības pirmsskolas jomas skolotāju seminārs Ilūkstes PII "Zvaniņā"