“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”

AKTUĀLI

Latvijas Nacionālā bibliotēka lūdz atbalstu Latvijas simtgades pasākuma „Reģionu dienas" aktivitātes "Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve "Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt" norisē.

Aktivitāti īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Tās gaitā, iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiks apzināti Latvijas ainavu dārgumi - vietas un teritorijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes.

Šim nolūkam aktivitātes pirmajā posmā no š.g. 15.maija līdz 15.jūlijam tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv būs pieejama tiešsaistes forma, kurā iedzīvotāji varēs pieteikt savus ainavu dārgumus.

Ceram iesaistīt maksimāli plašu sabiedrību un sniegt iespējas līdzdalībai arī tiem iedzīvotājiem, kuru iespējas un prasmes neļauj izmantot tiešsaistē pieejamo formu, tāpēc vēršamies pie Jums ar lūgumu nepieciešamības gadījumā sniegt bibliotēkas lietotājiem un viesiem konsultatīvu atbalstu tiešsaistes pieteikuma formas aizpildīšanā.

Gadījumā, ja tiešsaistes pieteikuma formu nav iespējams izmantot (piem., cilvēki vēlas aizpildīt pieteikumu papīra formātā mājās), tīmekļa vietnē būs pieejama arī lejupielādējama pieteikuma forma, kuru iespējams izdrukāt un pavairot. Lūdzam Jūs sniegt iedzīvotājiem atbalstu papīra formātā aizpildīto pieteikuma formu iesniegšanā. Tās var iesniegt divos veidos:

1) Pārrakstot un pārnesot pieteikuma informāciju no papīra uz tiešsaistes pieteikuma formu tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv (rekomendējamais variants);

2) Ieskenējot papīra formātā iesniegto pieteikumu un nosūtot iegūto elektronisko versiju uz e-pasta adresi: ainavudargumi@varam.gov.lv .

Priecāsimies, ja arī Jūsu bibliotēkas kolektīvs iesaistīsies aktivitātes norisē, popularizēs aktivitāti un iesniegs savus ainavu dārgumu piedāvājumus. Pielikumā nosūtam plakātu dažādos formātos, kurus lūdzam izdrukāt un izvietot pie paziņojumu dēļiem.

Aktivitātes tālākie posmi paredz iesniegto pieteikumu izvērtēšanu ainavu ekspertu padomē, kam sekos tiešsaistes balsojums un informācijas vākšana (t.sk. vēsturiskās fotogrāfijas un atmiņstāsti) sabiedrībā par balsojuma rezultātā izvirzītajiem ainavu dārgumu finālistiem. Arī šajos posmos lūgsim Jūsu atbalstu, bet par to Jūs vēlreiz atsevišķi informēsim tālākajos aktivitātes posmos.

Detalizēts aktivitātes izklāsts un nolikums būs atrodams tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv, tomēr neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamentu (tel. 67026553; e-pasts: ainavudargumi@varam.gov.lv).

Jautājumos, kuri saistīti ar tiešsaistes pieteikuma formas lietošanu un bibliotekārā atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem šīs aktivitātes kontekstā, lūdzu sazināties ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvi Jāni Kreicbergu (tel. 26437005; e-pasts: janis.kreicbergs@lnb.lv).

Jānis Kreicbergs,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Pakalpojumu departamenta
Digitālo pakalpojumu projektu vadītājs

Projekta "Aplido, apceļo, apmīļo Latviju" gājiens šogad - arī Daugavpils novadā 3. un 4. jūnijā